ภายใน ปี 2575 ทุกธุรกิจเกี่ยวข้องการบิน โดยเฉพาะท่องเที่ยว จะฟื้นตัวต่อเนื่อง

ภายใน ปี 2575 ทุกธุรกิจเกี่ยวข้องการบิน โดยเฉพาะท่องเที่ยว จะฟื้นตัวต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยแอร์โรนอติคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (TAC) โดย พล.อ.ต.กมล ผิวดำ ประธานกรรมการบริษัท ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท เอวิเอชั่น เมนเทนแนนซ์ เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (AMEE) บริษัทน้องใหม่ในอุตสาหกรรมการบิน โดย คุณภิญญ์ชยุตม์ อัครกุลศานต์ ประธานกรรมการบริษัท

พล.อ.ต.กมล กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้เติบโตอย่างครบวงจร ทั้งเรื่องของการฝึกบิน การขนส่ง และการซ่อมบำรุง ปัจจุบัน TAC มีโรงเรียนการบิน เปิดให้บริการด้านการฝึกบินภายใต้ชื่อ TAC Flying Academy เป็นสถาบันการบินเอกชนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

นอกจากนี้ TAC ยังได้สร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ทำการซ่อมบำรุงอากาศยานของโรงเรียนในเบื้องต้น และให้บริการกับอากาศยานภายนอกควบคู่ไปพร้อมกัน โดยขั้นตอนการทำงานทั้ง 2 รูปแบบอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรฐานการดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มีความปลอดภัยในมาตรการการเดินอากาศระดับสากล

พล.อ.ต.กมล กล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินว่า ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ธุรกิจด้านการบิน มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ เพราะมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจและการค้าทยอยฟื้นตัว การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีความคืบหน้า และใช้กันแพร่หลายมากขึ้น สายการบิน เริ่มปรับตัวออกมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคมากขึ้น เกิดการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวเพิ่มขึ้น

ลงนามความร่วมมือ

บริษัทผู้สร้างเครื่องบินขนาดใหญ่ประกาศมีคำสั่งซื้อเครื่องบินในปี 2564-2569 เข้ามาเป็นจำนวนมาก คาดว่าธุรกิจการบินจะค่อยๆ ขยายตัว และภายในปี 2575 ในทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน โดยเฉพาะท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวต่อเนื่อง

ด้าน นท.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท AMEE กล่าวถึง จุดประสงค์การร่วมทุนในครั้งนี้ว่า เป็นการแสวงหาพันธมิตร ในธุรกิจการบิน และกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยาน พันธมิตรทั้ง 2 ฝ่ายต่างเติมเต็มจุดแข็งให้กันและกัน โดยการสนธิองค์ประกอบด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ความชำนาญ เทคโนโลยี ประสบการณ์ ผลงาน และทรัพยากรทางธุรกิจ

อันจะนำพา TAC และ AMEE ไปสู่จุดหมายในการเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจการบิน และกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่ยั่งยืน และได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของผู้รับการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป้าหมายเป็น 3 ระยะ

คือ ระยะสั้น มุ่งเน้นธุรกิจการให้บริการด้านกิจการการบิน โดยการขับเคลื่อนโรงเรียนการบิน และการให้บริการด้านกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยาน ในส่วนของเครื่องบินเล็ก ทั้งในภาคเอกชน เครื่องบินส่วนตัว และเครื่องบินของภาครัฐ

เครื่องบินเล็ก

ระยะกลาง ดำเนินธุรกิจด้านการขายเครื่องบินเล็กส่วนตัว รวมถึงการให้บริการด้านกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างครบวงจร การให้บริการด้านการซื้อขายชิ้นส่วนอากาศยาน อะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนการบินโดยการเพิ่มหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดนักบิน และขยายขีดความสามารถการให้บริการด้านกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อรองรับการให้บริการที่ครบวงจร

และ ระยะยาว ดำเนินธุรกิจด้านการขายเครื่องบินเล็กส่วนตัว รวมถึงการให้บริการด้านกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างครบวงจรในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน การให้บริการด้านการซื้อขายชิ้นส่วนอากาศยาน ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนการบินโดยการขออนุญาตหลักสูตร ให้เป็นที่ยอมรับของกรมการบินพลเรือนของประเทศเพื่อนบ้าน และขยายขีดความสามารถการให้บริการด้านกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยาน

เพื่อรองรับการให้บริการที่ครบวงจรในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ขยายขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้านให้บริการเครื่องบินเชิงพาณิชย์ รวมถึงการให้บริการด้านกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดใหญ่ ขออนุญาตเปิดโรงเรียนช่างเทคนิคการซ่อมบำรุงอากาศยาน ในระดับวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อผลิตช่างวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการมากในอุตสาหกรรมการบิน

ด้านคุณภิญญ์ชยุตม์ อัครกุลศานต์ ประธานกรรมการ บริษัท AMEE กล่าวว่า แม้อุตสาหกรรมการบินจะอยู่ในสภาวะวิกฤตนับแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมอื่นของโลก แต่ท่ามกลางวิกฤตนี้ กิจกรรมการบิน นับเป็นกลุ่มธุรกิจแรกที่เริ่มฟื้นตัว ดังจะเห็นได้จาก การขนส่งด้วยอากาศยาน ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานอากาศ (Air Bridge) เชื่อมส่งความช่วยเหลือของประเทศต่างๆ เข้าหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ