ผู้ว่าฯกทม. คนใหม่ โปรดฟังทางนี้ หนึ่งเสียง คนค้าขาย มีอะไรอยากจะบอก

ผู้ว่าฯกทม. คนใหม่ โปรดฟังทางนี้ หนึ่งเสียง คนค้าขาย มีอะไรอยากจะบอก

ยามนี้ ปี่กลองการเมือง ในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มคึกคักเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีการเปิดตัว แคนดิเดต ผู้ว่าฯ กทม. กันแล้วหลายท่าน ล่าสุด เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ จึงสอบถามความเห็นผู้ประกอบการ คนทำมาค้าขาย ตั้งประเด็นไว้ว่า ถ้าขอได้ อยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ “ลงมือทำ“ อะไรบ้าง

คุณรักษา-วรุณรักษ์ นาคะเสถียร เจ้าของผลิตภัณฑ์ สลิดจำแลง บอกว่า อยากให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ จัดทำเว็บไซต์ ที่รวมของดีของเด่นแต่ละชุมชนในเขตกทม. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แยกตามเขต แยกตามประเภท อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ ช่วยดูแลการจัดจำหน่าย ให้ข้อแนะนำกับผู้ประกอบการ ในกรณีติดปัญหา เพื่อสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้จริงๆ

อ่านเรื่องเกี่ยวข้อง : สลิดจำแลง แปลงเป็นลูกชิ้น อาชีพนี้ใช้ทุนไม่เยอะ ฝีมือสาวคหกรรมฯ ชอบถ่ายรูป

นอกจากนี้ อยากให้มีการจัดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการ โดยเลือกจากพื้นที่ที่สะดวกต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ในการเดินทางเลือกซื้อ แบ่งประเภท อาหาร ขนม เครื่องอุปโภคบริโภค งานบริการและอื่นๆ ใช้เวลาจัดจำหน่าย 1 สัปดาห์ สลับสับเปลี่ยนไปตามพื้นที่ในศูนย์การค้า

คุณรักษา-วรุณรักษ์ นาคะเสถียร เจ้าของกิจการ สลิดจำแลง

โดยอาจขอความร่วมมือกับสถานที่ สามารถช่วยสนับสนุนเรื่องพื้นที่ในการจำหน่าย คล้ายกับงาน OTOP  และมีงบประมาณที่สามารถนำมาช่วยเหลือผู้ประกอบการได้

“อยากให้มีหน่วยงานที่สามารถให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ที่ติดปัญหาเรื่องเงินทุน โดยไม่สร้างภาระหนี้สินเพิ่มจากเดิม สรุปผลการทำงานทั้ง 2 แบบว่า ประสบความสำเร็จหรือติดปัญหาอะไรที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด” คุณรักษา กล่าวอย่างมีความหวัง