ใคร ว่างงาน – ตกงาน อย่าเพิ่งหมดหวัง ลงทะเบียน ผู้ประกันตน ม.33 เลย

ใคร ว่างงาน – ตกงาน อย่าเพิ่งหมดหวัง ลงทะเบียนเป็น ผู้ประกันตน ม.33 เลย

ในยุคที่ไวรัสระบาด หลายกิจการต่างได้รับผลกระทบหนัก จนต้องลดต้นทุน เซฟคอร์สในทุกวิถีทาง ซึ่งเป็นผลให้หลายๆ คน ต่างตกงาน-ว่างงาน กันไม่น้อย เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยประกาศ เชิญชวนให้ผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากการว่างงาน ลงทะเบียนเป็น ผู้ประกันตน ม.33 ดังนี้

ว่างงาน-ตกงาน ต้องการความช่วยเหลือ? ผู้ประกันตนสามารถทำตามนี้ได้เลย

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานผ่านระบบใหม่ https://e-service.doe.go.th

ผู้ประกันตนที่จะขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวจะต้องทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.

และผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวตาม นัดหมาย เพียงแค่กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคาร โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ กับทางสำนักงานประกันสังคมอีก

2. กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02-246-9292 หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ที่สายด่วน 1506 กด 2 หรือ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน : สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน