เริ่มวันนี้ ไข่ไก่ขึ้นราคา ฟองละ 3 บาท เหตุต้นทุนอาหารสัตว์ปรับสูง 

ภาพจาก มติชนออนไลน์
ภาพจาก มติชนออนไลน์

เริ่มวันนี้ ไข่ไก่ขึ้นราคา ฟองละ 3 บาท เหตุต้นทุนอาหารสัตว์ปรับสูง 

วันที่ 10 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า วันนี้สมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่ แจ้งปรับขึ้นราคาจำหน่ายไข่ไก่อีกแผงละ 6 บาท หรือ 20 สตางค์ต่อฟอง จากราคาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่จำหน่าย ฟองละ 2.80 บาท

ในส่วน สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ แจ้งประกาศ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ว่าปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ฟองละ 3.00 บาท เช่นเดียวกันกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ที่ขอปรับขึ้นฟองละ 3.00 บาท หจก.ร่วมมิตร (สุทธิสาร) ฟองละ 2.90 บาท ทั้งนี้ สาเหตุแจ้งปรับราคาอ้างว่า มาจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น