เปลี่ยนซาเล้งเป็นฮีโร่ ส่งสารสำคัญว่าทุกคนก็สามารถช่วยกู้โลกจากขยะล้นเมืองได้

– ประเทศไทยมีขยะเพิ่มขึ้น 30 ล้านตันต่อปี และยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้  รถเก็บขยะหรือรู้จักกันในนามซาเล้ง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกำจัดขยะ แต่บางส่วนในสังคมก็ยังไม่ยอมรับคนทำอาชีพนี้ ทั้งที่เป็นอาชีพสุจริตและยังมีบทบาทสำคัญ ในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ วันนี้ เหล่าซาเล้ง ที่คลุกคลีกับวงการขยะและการรีไซเคิลกำลังมาเตือนถึงขยะที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และบอกกับคนในสังคมว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกคนจะหันมาช่วยกันคัดแยกขยะ ช่วยกันลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยาก เพื่อช่วยให้โลกของเราเป็นโลกที่สวยงามน่าอยู่ และปราศจากขยะล้นเมืองอย่างในปัจจุบัน

– บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ 3R และภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รณรงค์การจัดการขยะอย่างยั่งยืน และสร้างจุดเปลี่ยนให้สังคมในการแยกขยะ ผ่านโครงการ REAL RECYCLER รักษ์โลกจริง เลิกทิ้งเลิกเท มีแนวคิดหลักปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นสังคมหันมาใส่ใจการรีไซเคิลมากขึ้นโดยให้นิสิตทำงานใกล้ชิดกับคนเก็บของเก่า และออกแบบสร้างสรรค์รถซาเล้ง เพื่อถ่ายทอดความคิดของซาเล้งเก็บขยะ ผู้เป็นกลไกสำคัญในการนำขยะเข้ากระบวนการรีไซเคิล

– นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “งบประมาณส่วนใหญ่ของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครใช้ไปกับการกำจัดขยะ มีการคำนวณไว้ว่าขยะทุกๆ 1 กิโลกรัม ทางกรุงเทพฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจำกัดขยะ 2 บาท โดยประมาณการแล้วเราใช้งบในการกำจัดขยะถึง 6 พันล้านบาทต่อปี เราจึงพยายามส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะลง

“ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าขยะในประเทศไทยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการคัดแยกและรีไซเคิลผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล ขายให้ผู้รับซื้อของเก่าหรือซาเล้ง และร้านรับซื้อของเก่า จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้รับซื้อของเก่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการคัดแยกขยะของประเทศไทยตั้งแต่ต้นทางและนำขยะกลับเข้ามาสู่ระบบรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

– ด้าน น.ส.ศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความพยายามในการผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นว่า “เอ็ม บี เค กรุ๊ป เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการตามแนวคิด ความสุขของทุกวัย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชุมชมและสังคม ซึ่งโครงการ REAL RECYCLER รักษ์โลกจริง เลิกทิ้ง เลิกเท เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาขยะที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จึงต้องการปลุกกระแสสังคมให้เห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ และนำขยะมารีไซเคิล โดยหวังว่าโครงการนี้นอกจากจะจุดประกายสังคมเกี่ยวกับการรีไซเคิลแล้ว ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนเก็บของเก่า หรือซาเล้ง ในการเป็นฮีโร่กอบกู้โลกและเป็นนักรีไซเคิลตัวจริง พร้อมยกระดับงานเก็บของเก่าในฐานะอาชีพที่มีคุณค่าและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการรีไซเคิลของไทยด้วย”

ขณะที่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงแนวคิดของนักออกแบบ ว่า คล้ายคลึงกับการทำงานของเหล่าซาเล้งเก็บของเก่า เพราะมองเห็นโอกาสเดียวกันว่าขยะสามารถสร้างประโยชน์ได้

“สมัยก่อนเวลาเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจะไม่มีใครนึกถึงนักออกแบบ แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เห็นโอกาสเดียวกันกับซาเล้งว่าขยะสามารถสร้างประโยชน์ และสร้างสรรค์ออกมาเป็นศิลปะแบบกรีนดีไซน์ได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือลดขยะอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมาก” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

– ส่วน น.ส.สิรินทร์ เจียมพิรุฬห์กิจ และ นายอานนท์ พุ่มอิน นิสิตชั้นปีที่ 1 ผู้ออกแบบบัมเบิ้ลบีซาเล้ง ซึ่งทำด้วยโครงเหล็กสีเหลืองที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถหุ่นยนต์จากภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ กล่าวว่าการขับไปตามซอกซอยของกลุ่มซาเล้งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของกระบวนการรีไซเคิล และเป็นกลุ่มคนที่ทำให้ขยะมีค่าขึ้นมาอีกครั้ง

“จึงเลือกเศษเหล็กเหลือใช้มาทำโครงสร้างของรถ โดยนำรูปลักษณะและความแข็งแรงมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน้าที่ของรถในแต่ละส่วน เช่น การนำเศษที่เหลือจากการตัดแผ่นเหล็กดำลายมาพับทำในส่วนพื้นรถที่ต้องรับน้ำหนัก กันน้ำ และทนแดด การใช้หน้าปัดเข็มไมล์รถยนต์มาทำเป็นไฟหน้ารถ หรือจานเบรคมาทำเป็นที่นั่งที่สามารถใช้คู่กับตะขอเกี่ยวของได้ พร้อมตั้งสโลแกนสะท้อนการทำงานของซาเล้งว่า หมดค่าของเขามีค่าของเรา”

ขณะที่ น.ส.วริศรา สันตโยดม และ นายกฤษฏ์สกนธ์ ทนังผล นิสิตชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า “อีโค่ น๊อต อีโก้ ถูกตกแต่งด้วยไม้ไผ่ โดยใส่เทคนิคให้หลังคาที่นำมาสานกัน นอกจากเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงแล้ว หลังคายังสามารถปลูกพรรณไม้เลื้อยได้อีกด้วย การปรับลุคซาเล้งให้สวยงามทันสมัยนั้น เพื่อเป็นสื่อในการปลุกจิตสำนึกให้สังคมหันมาใส่ใจการรีไซเคิลมากขึ้น”

นอกจากนี้ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ยังจัดทำคลิปวิดีโอ ทิ้งไว้ให้ใคร ที่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงที่น่าทึ่งของนักเก็บขยะมืออาชีพอย่างซาเล้งอีกด้วย

พบฮีโร่ซาเล้งทั้ง 12 คัน อย่าลืมแวะทักทาย และสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอโนดราม่า เรื่อง ‘ทิ้งไว้ให้ใคร’ ได้ทางยูทิวป์ MBK GROUP Channel หรือคลิ๊ก

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์