เช็กเลย! วันนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินคืน ค่าน้ำ-ไฟ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

เช็กเลย! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงินคืน ค่าน้ำ-ไฟ วันนี้ (18 พ.ย.) มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เตรียมโอนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ให้ผู้ถือบัตรฯ ในวันที่ 18 พ.ย. โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 กดเป็นเงินสดได้
  • เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทเอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับโอนเงินอีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตามรายการ ดังนี้

  • เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
  • เพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณวงเงิน 54,506 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาท และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ