ธพว.ควัก 117 ล.ร่วมลงทุนกลุ่มสตาร์ตอัพ-เอสเอ็มอีเกษตรแปรรูป 6 ราย

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ธพว.ยังคงเดินหน้าตามบทบาทภารกิจด้านการร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดคณะกรรมการร่วมลงทุนของ ธพว.อนุมัติในหลักการร่วมลงทุนธุรกิจกลุ่มสตาร์ตอัพ ตามเป้าหมายของรัฐบาลก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยนำนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชนและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยเป็นการร่วมทุนในกองทุนร่วมลงทุนพันธกิจเอสเอ็มอี เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 6 กิจการ คิดเป็นวงเงิน 117.61 ล้านบาท

“กิจการสตาร์ตอัพ ที่ ธพว.ร่วมลงทุน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกวยจั๊บกึ่งแปรรูปของผู้ประกอบการ 2 กิจการ คือ บริษัท ดีไลท์ 88 จำกัด ตราจั๊บจั๊บ และบริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำกัด ตราฮาลอง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทุนรายละ 0.35 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ธนาคารให้การสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ โดยส่งเสริมการบ่มเพาะตามโปรแกรมการพัฒนาเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธพว.กับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนสามารถนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อก่อตั้งกิจการ พร้อมพัฒนามาตรฐานการผลิต และช่องทางการจัดจำหน่าย การร่วมลงทุนของธนาคารในครั้งนี้จะช่วยผลักดันกิจการให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป” กรรมการผู้จัดการ ธพว.กล่าว

นายมงคลกล่าวว่า สำหรับธุรกิจด้านเกษตรแปรรูปที่ผ่านการอนุมัติหลักการร่วมลงทุนกับ ธพว. ในกองทุนร่วมลงทุนพันธกิจ เอสเอ็มอี เชิงเกษตรและที่เกี่ยวข้องอีก 4 กิจการ ประกอบด้วย บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรฟาร์มเห็ด และเกษตรกรรมเชิงท่องเที่ยว รีสอร์ต ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ด และจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเห็ดครบวงจร โดยพัฒนาเห็ดชนิดต่างๆ และสปอร์เห็ดหลินจือ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ห่วงใยสุขภาพทุกระดับ ธนาคารร่วมทุน 26.91 ล้านบาท
บริษัท กาแฟวาวี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟออร์แกนิค จังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจคนไทยที่มีส่วนสนับสนุนเกษตรกรชาวเขาในการปลูกกาแฟในพื้นที่ราบสูง จังหวัดเชียงราย ที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กิจการกำลังขยายตัวต่อเนื่อง มีร้านกาแฟและแฟรนไชส์รวม 22 แห่ง สาขาส่วนหนึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศลาวและจีนด้วย การร่วมทุนของธนาคาร 30 ล้านบาท จะสนับสนุนให้บริษัทมีเงินทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด รวมถึงขยายช่องทางการจัดจำหน่ายมากยิ่งขึ้น

นายมงคลกล่าวว่า นอกจากนี้ยังร่วมทุนบริษัทกุนเชียง 5 ดาว จำกัด จังหวัดสุรินทร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป และเป็นร้านขายของฝากเจ้าแรกและเก่าแก่ที่สุดเป็นสัญลักษณ์ในจังหวัดสุรินทร์ แหล่งรวมสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 1,300 รายมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น การร่วมทุนของธนาคาร 30 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินไปขยายกิจการก่อสร้างอาคาร เต่าสะเร็น เปิดสาขาใหม่เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นรองรับนักท่องเที่ยว เกิดกระแสเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สู่ชุมชน และบริษัทธนฟาร์ม จำกัด ฟาร์มไก่ไข่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ธนาคารร่วมลงทุน 30 ล้านบาท สนับสนุนให้ธุรกิจมีเงินทุนสร้างโรงเรือนใหม่ และติดตั้งระบบ EVAP ก่อสร้างโรงคัดไข่ และบ่อไบโอแก๊ส เพื่อเพิ่มผลผลิตไข่ไก่รองรับความต้องการของตลาดมากขึ้นต่อไป