ชวนชมตลาดนัดกัญชา รับเปิดประเทศ อภัยภูเบศร เปิดตึกโบราณรับนักท่องเที่ยว

ชวนชมตลาดนัดกัญชา รับเปิดประเทศ อภัยภูเบศร เปิดตึกโบราณรับนักท่องเที่ยว

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เตรียมเปิดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตึกเก่าแก่โบราณที่มีอายุ 113 ปี ซึ่งได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 2563 และจะเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังการบูรณะ วันที่ 23 ตุลาคม 2564

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หลังการบูรณะด้วยงบประมาณของจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้แนวคิด “ABHAIBHUBEJHR COVID FREE AREA” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมนี้ และเปิดให้เข้าชมตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจะเปิดให้ชม ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 4 รอบ จำกัดรอบละ 25 ท่าน ตามมาตรการนิวนอร์มอล

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์

ความพิเศษของการบูรณะในครั้งนี้ คือ ทำให้ค้นพบความงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่ซ่อนอยู่ภายในตึกหลังนี้ โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์หรือ X-ray fluorescence (XRF) เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการศึกษาองค์ประกอบของธาตุที่อยู่ในตัวอย่าง โดยอาศัยความต่างของชั้นพลังงานของแต่ละธาตุ มาใช้เปรียบเทียบอายุของพื้นผิว สีดั้งเดิมของห้องต่างๆ อายุกว่า 100 ปี และไฮไลต์สำคัญคือ ลายกุหลาบ ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ลายฉลุ (Stencil Printing)

และเพื่อให้การรับชมสถาปัตยกรรมมีอรรถรสและความรู้ ทางโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของตึก และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตึกหลังนี้ ซึ่งสร้างจากความจงรักภักดีของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี ดังนั้น เราจึงได้จัดงานเปิดตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกครั้ง ในวันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระคุณของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วย

“การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเริ่มจากโมเดลเล็กๆ ในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวคิด Edutainment ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินงานด้านสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ว่า มาอภัยภูเบศร ต้องได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความรื่นรมย์กลับไป ในงานวันที่ 23 ตุลาคมนี้ เราจัดเต็ม นอกเหนือจากการชมสถาปัตยกรรม ยังมีบริการนวดไทยอภัยภูเบศร และครัวมาชิมกัญ รวมทั้งตลาดนัดกัญชา กระท่อม และสมุนไพร ที่จะนำมาประยุกต์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในยุคที่เราต้องการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยพืชผักสมุนไพร” พญ.โศรยา กล่าว

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองได้ที่ https://forms.gle/jq1YCpeUxma3Z8EJ6 หรือ โทรศัพท์ 097-098-3582 (ภูมิภูเบศร)

สำหรับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2452 ใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 เพื่อเกียรติแห่งคุณความดี ของท่านผู้เป็นเจ้าของ หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย ตึกหลังนี้จึงมิได้ใช้เป็นสถานที่บริการผู้ป่วย ได้รับการอนุรักษ์ไว้นับแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 ได้รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี