ถึงไทยพรุ่งนี้! เปิดคลิป วัคซีนซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ออกเดินทางแล้ว

ถึงไทยพรุ่งนี้! เปิดคลิป วัคซีนซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ออกเดินทางแล้ว
ถึงไทยพรุ่งนี้! เปิดคลิป วัคซีนซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ออกเดินทางแล้ว

ถึงไทยพรุ่งนี้! เปิดคลิป วัคซีนซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ออกเดินทางแล้ว

วันที่ 19 มิ.ย. 2564 ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า เพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่คลิปการจัดส่งวัคซีนทางเลือก ที่เปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ จองซื้อไปก่อนหน้า โดยระบุว่า “19 มิถุนายน 2564 : วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 1 ล้านโดส อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย เพื่อดำเนินการขนส่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะถึงประเทศไทยในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นี้”

ไทม์ไลน์ ของซิโนฟาร์ม วันที่ 21-22 มิ.ย. จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจะสามารถกระจายวัคซีนได้ในวันที่ 23-24 มิ.ย. นี้ โดยจัดส่งวัคซีนกระจายสู่สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มทั่วประเทศ จากนั้น วันที่ 25 มิ.ย. จะเริ่มฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยวัคซีนซิโนฟาร์ม การจัดสรรครั้งที่ 1 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 5,199 องค์กร คิดเป็น 476,682 คน ที่จะได้รับวัคซีนดังกล่าว แบ่งเป็น ภาคองค์กรธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42%

ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80%

ภาคธุรกิจการเงิน 11.58%

กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82%

ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรรสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

ภาคกลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%

ภาคกลุ่มองค์กรการกุศล 100%

ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 82%

ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 81%