ฟรี! เมืองไทยประกันภัย แจกประกันแพ้วัคซีนโควิด 2 ล้านสิทธิ์ คุ้มครอง 1 แสน

ฟรี! เมืองไทยประกันภัย แจกประกันแพ้วัคซีนโควิด 2 ล้านสิทธิ คุ้มครอง 1 แสน
ฟรี! เมืองไทยประกันภัย แจกประกันแพ้วัคซีนโควิด 2 ล้านสิทธิ คุ้มครอง 1 แสน

ฟรี! เมืองไทยประกันภัย แจกประกันแพ้วัคซีนโควิด 2 ล้านสิทธิ์ คุ้มครอง 1 แสน เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ 20 พ.ค. 2564 นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เปิดเผยว่า “ด้วยความรุนแรงของโควิด-19 จะเห็นได้ว่า หนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือ การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยจากการติดเชื้อได้ค่อนข้างมาก

ด้วยเหตุผลนี้ เมืองไทยประกันภัย จึงตัดสินใจเปิดโครงการ “เมืองไทยห่วงใยคุณ” แจกประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ฟรี ให้แก่ประชาชนจำนวน 2,000,000 สิทธิ์ โดยเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นอีกส่วนที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทุกท่าน

“สำหรับโครงการ ‘เมืองไทยห่วงใยคุณ’ มอบวงเงินความคุ้มครองผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุนประกันภัย 100,000 บาท รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 18-99 ปี สัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดอาชีพ ซึ่งผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยระยะเวลาคุ้มครองภายใน 60 วัน นับจากวันที่เริ่มฉีดวัคซีน จำกัดสิทธิ์ลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

สำหรับประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์ https://www.mticonnect.com/landingpage/ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันแพ้วัคซีนฟรี-เมืองไทยประกันภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2564 หรือมีการลงทะเบียนครบ 2,000,000 สิทธิ์”

หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ บริษัทฯ จะนำส่งใบรับรองกรมธรรม์ให้ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484 หรือ Line Official Account : @mtifriend