วิกฤตระลอก 3 ตัวแปร ยอดขายรถยนต์ในไทย ปี 64 ติดลบ 1.5%

วิกฤตระลอก 3 ตัวแปร ยอดขายรถยนต์ในไทย ปี 64 ติดลบ 1.5%

​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 จะส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศไตรมาส 2 ปี 2564 มีจำนวน 150,000-155,000 คัน ลดลงจาก 189,093 คัน ในไตรมาสแรก หรือหดตัว 18.0-20.7% นอกจากนี้ การขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ของค่ายรถยนต์บางค่าย ยังอาจทำให้การผลิตและส่งมอบรถยนต์ล่าช้าออกไป

ในไตรมาส 3 คาดว่าตลาดรถยนต์ในประเทศ จะมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการกระจายวัคซีนที่คาดว่าจะทำได้มากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าจะกลับมาปกติ ส่งผลให้มียอดขาย 195,000-212,000 คัน หรือขยายตัว 27.9%-39.0% จากไตรมาส 2 ส่วนในไตรมาส 4 มีโอกาสที่ยอดขายรถยนต์จะขยับสูงขึ้นต่อเนื่องไปอยู่ที่ 246,000-264,000 คัน หรือขยายตัว 20.9-29.7% จากไตรมาส 3 โดยมีตัวแปรสำคัญคือการเร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้กระจายอย่างทั่วถึงโดยเร็ว

สำหรับภาพรวมทั้งปี 2564 ยอดขายรถยนต์ในประเทศน่าจะอยู่ที่ 780,000-820,000 คัน หรือขยายตัว -1.5% ถึง 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมองว่ากลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อหลักเป็นกลุ่มรายได้ปานกลางลงไปซึ่งได้รับผลกระทบด้านรายได้ค่อนข้างมาก

ในส่วนของการส่งออกรถยนต์ในปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นมาก หลังประเทศคู่ค้าหลักของไทย รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดีขึ้น ประกอบกับค่ายรถญี่ปุ่นบางค่ายปรับสายการผลิตให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์บางรุ่นเพื่อส่งออกไปประเทศต่างๆ รวมถึงส่งกลับญี่ปุ่น

คาดว่าหากสถานการณ์โควิดในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดส่งออกหลักของไทยไม่กลับไปรุนแรง การผลิตรถยนต์รวมของไทยในปี 2564 จะทำได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านคัน หรือขยายตัวไม่น้อยกว่า 26.0% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว