31 มี.ค. ใช้จ่าย คนละครึ่ง วันสุดท้าย ก่อนคลังนำเงินออกจากแอพ

31 มี.ค. ใช้จ่าย คนละครึ่ง วันสุดท้าย ก่อนคลังนำเงินออกจากแอพ
31 มี.ค. ใช้จ่าย คนละครึ่ง วันสุดท้าย ก่อนคลังนำเงินออกจากแอพ

31 มี.ค. ใช้จ่าย คนละครึ่ง วันสุดท้าย ก่อนคลังนำเงินออกจากแอพ

วันที่ 31 มี.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการคนละครึ่ง จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือ เร่งใช้จ่ายให้ครบ 3,500 บาท 

หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิของท่านแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากผ่านการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งเกี่ยวกับ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ว่า อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ ซึ่งจะออกมาได้หลังจากที่โครงการเราชนะ และ ม.33เรารักกัน สิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564