แชร์ 5 วิธีสร้างสรรค์ คอนเทนต์ ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

แชร์ 5 วิธี สร้างสรรค์ คอนเทนต์ ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
cr.www.freepik.com

แชร์ 5 วิธีสร้างสรรค์ คอนเทนต์ ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

การทำคอนเทนต์ในปัจจุบัน ยังคงเป็นหัวใจของการโฆษณาสินค้าและแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่จะต้องอยู่บนองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเรื่องราว โดยไม่หลุดวัตถุประสงค์ในการทำ โดย ธนาคารกรุงเทพ ได้แชร์ สิ่งที่ควรทำ เมื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ ประกอบด้วย 5 วิธี ดังนี้

  1. เป็นคอนเทนต์ที่เสริมสร้างสังคมในด้านดี เช่น เนื้อหาข้อมูลกระตุ้นการตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การป้องกันตัวเองจากโรคระบาด การลดการใช้ขยะพลาสติก ฯลฯ และเสริมสร้าง Attitude ในทางบวกให้แก่ผู้เสพสาร โดยไม่พาดพิงกล่าวร้ายใคร

2. สื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างตรงประเด็น ชัดเจน สามารถระบุใจความสำคัญในสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง มีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ รวมถึงแบรนด์นั้นเป็นแหล่งอ้างอิงได้เอง จะทำให้แบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือ มีการบอกต่อแบบอ้างอิงที่มาสู่แบรนด์ได้

3. มีความต่อเนื่องในการสื่อสาร การนำเสนอคอนเทนต์ที่ดี มีการอัพเดตข้อมูลต่อเนื่อง ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทำให้เกิด movement ความเคลื่อนไหวที่สร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ด้านความทันสมัย มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง พัฒนาไม่หยุดนิ่ง

4. ทำให้เกิดคุณค่าต่อแบรนด์และลูกค้า การนำเสนอคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เช่น ถ้าแบรนด์ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันสุขภาพ การสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ รักษาอาการเจ็บป่วย ฯลฯ จะช่วยเสริมภาพลักษณ์อันดี น่าจดจำให้แก่แบรนด์ได้ดีกว่าการพุ่งเป้านำเสนอแต่ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว

5. สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ด้วย Content Uniqueness เพราะเอกลักษณ์ในแบบที่ไม่ซ้ำใคร จะทำให้คนจดจำภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการสื่อสารออกไปได้ง่ายกว่าการนำเสนอคอนเทนต์แบบตามกระแส นอกจากนี้ยังทำให้เกิดพลังความต้องการขึ้นได้แบบ Uniqueness บนความใส่ใจความต้องการของลูกค้าที่อาจไม่ได้นำมาซึ่ง Traffic ในจำนวนมากเหมือนคอนเทนต์ตามกระแส แต่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำ จนกลายเป็นจุดแข็งของแบรนด์

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำคอนเทนต์ นอกจากจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์แล้ว ยังจะทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหาย เช่น

  1. เนื้อหาซ้ำซ้อน  จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกด้านลบต่อแบรนด์ได้ ดังนั้นควรเลี่ยงปรับเปลี่ยน แยก แตกย่อยคอนเทนต์ให้เหมาะสมต่อแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือปรับเปลี่ยนสำนวนรูปแบบการเล่าเรื่องให้ต่างออกไป ในหัวข้อหรือประเด็นที่เป็นกระแส

2. โฟกัสผิดจุด หลุดประเด็น แน่นอนว่าการสร้าง Engagemant หรือการเอาตัวเองไปอยู่ในกระแส เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการทำคอนเทนต์ แต่ถ้าโฟกัสแต่เรื่องดังกล่าวจนหลุด Funnel, loop, framework และขาดเรื่องของ Interest, Decision และ Action คอนเทนต์นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ทางการตลาด

3. ขาดการ Approval การจัดทำคอนเทนต์ควรอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่มีระบบช่วยตรวจทาน ตรวจสอบ เพื่อลดการนำเสนอข้อเท็จจริงที่อาจผิดพลาด หรือการสะกดศัพท์ ไวยากรณ์ ใช้ภาษาผิด ที่มีแต่จะทำให้เกิดภาพลบต่อแบรนด์

4. ขาด Performance Review หากการทำคอนเทนต์ไม่มีเรื่่องของข้อมูลสถิติต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการเช็ก Performance Review เช่น Reach, Engagement ก็จะทำให้การทำคอนเทนต์นั้นไม่บรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจไม่ได้