SMEs เตรียมเฮ พ.ร.ก.ซอฟต์โลนฉบับปรับปรุง ใกล้คลอดแล้ว

SMEs เตรียมเฮ พ.ร.ก.ซอฟต์โลนฉบับปรับปรุง ใกล้คลอดแล้ว

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว คุณสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง การแก้ไขพระราชกำหนดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน 500,000 ล้านบาท ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในขณะนี้ มีการเจรจาผ่อนคลายเงื่อนไขแล้ว ตามกระบวน เมื่อ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน มีการแก้ไขแล้ว จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตามลำดับ โดยจะต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

คุณสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ประเด็นการปรับเงื่อนไข พ.ร.ก.ซอฟต์โลน ของธปท. อาทิ เรื่องเงินกู้ ที่กำหนดให้สถาบันการเงิน คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 2% คุณสันติ กล่าวว่า อาจต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้สถาบันการเงินไม่กล้าปล่อยสินเชื่อ มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้สถาบันการเงินขาดทุน ส่วนจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น-ลง มากน้อยเท่าใด ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ มติชนออนไลน์