สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.เปรม เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เข้าเฝ้าฯกราบพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต