“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ

“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ
“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ

“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ

วันที่ 18 ก.พ.64 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อการสร้างพนักงานอาสาเพื่อสังคม ซึ่งดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ชื่อกลุ่ม ‘อาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย’ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งสองระลอก ด้วยการเป็นแรงสนับสนุนของโครงการครัวมาดาม ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ทั้งการรวมพลแพ็กถุงยังชีพส่งต่อผู้กักตัว การบริจาควัตถุดิบ อาหารแห้งเพื่อตั้งครัวประกอบอาหาร การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ส่งไปต่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศ

“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ
“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ

“มาดามแป้ง” คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างยั่งยืนนั้น ฟันเฟืองขนาดเล็กที่มีอยู่มากในองค์กร ย่อมต้องเป็นอะไหล่แข็งแรงและทำหน้าที่ไปได้พร้อมๆ กันด้วยเป้าหมายเดียวกัน จึงทำให้เกิดเป็นโครงการอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ กับพนักงานที่บรรจุใหม่ ขยายมาสู่พนักงานทุกคนทุกระดับ ดำเนินกิจกรรมสม่ำเสมอทุกเดือนตลอด 8 ปี จนกลุ่มมีความเหนียวแน่น ด้วยเชื่อว่างานอาสาในรูปแบบใดก็ตาม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในแง่มุมที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นคุณค่าการทำเพื่อส่วนรวม รวมถึงการเปลี่ยนโลกทัศน์ให้พนักงานซึ่งเปรียบเหมือนคนครอบครัวเดียวกัน”

“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ
“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ

“เราเชื่อว่าโมเลกุลเล็กๆ จะช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 อาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนครัวมาดามในทุกมิติ ความเสียสละหลังเลิกงานที่พนักงานหมุนเวียนกันทุกเย็น เพื่อแพ็กถุงยังชีพเกือบหมื่นถุงในช่วงวิกฤตทั้ง 2 ระลอก การทำสเปรย์แอลกอฮอล์แจกลูกค้า ประชาชนในต่างจังหวัดที่มีสาขาเมืองไทยประกันภัยทั่วประเทศกว่า 3,000 ขวด เราเห็นน้ำใจผ่านข้าวสาร ไข่ไก่ ที่ทุกคนหอบมาบริจาคให้ครัวมาดามทุกๆ วัน เพื่อประกอบอาหารแจกคนตกงานทั่วกรุง เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสร้างคนดีด้วยพื้นที่นี้ และคนของเราก็จะเป็นโมเลกุลที่ดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศต่อไปเช่นกัน”

“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ
“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ

สำหรับเป้าหมาย อาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ จะไม่ได้มีเพียงกลุ่มพนักงานที่มีใจอาสาในองค์กรของเราเท่านั้น แต่จะกลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน อาทิ เยาวชน, ผู้นำชุมชน, คนในชุมชน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ในทุกสถานการณ์ของสังคมไทย

“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ
“มาดามแป้ง” ลุยภารกิจอาสากล้าใหม่เมืองไทยฯ ช่วยวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ