เผยคลิปหาชมยากเมื่อครั้ง “ในหลวง” ทรงแสดงเป็นหนุมาน ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตร


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และทรงศึกษาในโรงเรียนจิตรลดา ทรงหัดโขนสัปดาห์ละครั้งโดยมีอาจารย์ที่กรมศิลปากรมาถวายการสอน เรื่องโขนนี้ทรงสนพระราชหฤทัยมาก และมีอยู่ปีหนึ่งในการแสดงปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ทรงเป็นผู้พากย์โขนของนักเรียนแสดงถวายหน้าที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพยนตร์นี้เป็นช่วงทรงหัดโขน สมัย ป.2 โดยทรงเป็นตัว “หนุมาน” เมื่อ พ.ศ.2502

 

ขอบคุณคลิป Pete Peerapol Fanpage 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์