เราชนะ เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ คลังเตือน ข้าราชการ-จนท.รัฐ กดก่อนถูกเรียกเงินคืน 

เราชนะ เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ คลังเตือน ข้าราชการ-จนท.รัฐ กดก่อนถูกเรียกเงินคืน 
เราชนะ เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ คลังเตือน ข้าราชการ-จนท.รัฐ กดก่อนถูกเรียกเงินคืน 

เราชนะ เพิ่มปุ่ม สละสิทธิ คลังเตือน ข้าราชการ-จนท.รัฐ กดก่อนถูกเรียกเงินคืน 

จากกรณี โครงการ เราชนะ ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง กลุ่มคนที่ไม่มีฐานข้อมูล ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดโครงการ 

โดยพิจารณาเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
  • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
  • มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
  • มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานว่า หลังจาก โครงการเราชนะ ได้ตรวจสอบสิทธิที่ผ่านมา พบว่าประชาชนบางส่วนที่ไม่มีคุณสมบัติเราชนะ ได้รับสิทธิด้วย กระทรวงการคลัง จึงออกมาเตือนว่า ให้สละสิทธิ ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พบว่า www.เราชนะ.com มีการเปิดให้ประชาชนที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว กดปุ่มสละสิทธิได้แล้ว เป็นปุ่มที่ 4 สีชมพู เขียนว่า สละสิทธิ 

เราชนะ
เราชนะ
เราชนะ
เราชนะ