เอาด้วย! บขส. เข้าร่วม เราชนะ จ่ายค่าตั๋วผ่านบัตรคนจน-เป๋าตัง เริ่ม 5 ก.พ.นี้

เอาด้วย! บขส. เข้าร่วม เราชนะ จ่ายค่าตั๋วผ่านบัตรคนจน-เป๋าตัง เริ่ม 5 ก.พ.นี้

เอาด้วย! บขส. เข้าร่วม เราชนะ จ่ายค่าตั๋วผ่านบัตรคนจน-เป๋าตัง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ทุกสถานีขนส่งของ บขส. ทั่วประเทศ ดีเดย์ 5 ก.พ.

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว คุณสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ในฐานะร้านค้า เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ

โดยผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิโครงการ เราชนะ ชำระค่าโดยสารรถโดยสาร บขส. ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ สถานีเดินรถและจุดจอดรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 31 พ.ค. 2564 (ยกเว้นซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

นอกจากนี้ หากเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอ ผู้ถือบัตรสามารถใช้เงินจากโครงการ เราชนะ ชำระค่าโดยสารร่วมกันได้ แต่ต้องแจ้งพนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนซื้อตั๋วโดยสาร เพราะเมื่อออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนตั๋ว หรือแลกเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ และ Call Center บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง