เปิดอีกรอบ ออมสิน ประกาศ ให้ลงทะเบียนกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ตั้งแต่ 05.00 น.

เปิดอีกรอบ ออมสิน ประกาศ ให้ลงทะเบียนกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบใหม่ ตั้งแต่ 05.00 น. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน ประกาศ เปิดให้ลงทะเบียนกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก อีกครั้ง ในวันนี้ ตั้งแต่ 05.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/?fbclid=IwAR3Gg3jwIpFCrdV2sL2T9Sy0rGcqoQGa4K-LPXbKeBSCDDgrLvYKwq9zwSA