หมอยง ย้ำชัด อาหารทะเลไม่ใช่แหล่งรังโรค ถ้าปรุงสุก ก็ปลอดภัย

หมอยง ย้ำชัด อาหารทะเลไม่ใช่แหล่งรังโรค ถ้าปรุงสุก ก็ปลอดภัย
หมอยง ย้ำชัด อาหารทะเลไม่ใช่แหล่งรังโรค ถ้าปรุงสุก ก็ปลอดภัย

หมอยง ย้ำชัด อาหารทะเลไม่ใช่แหล่งรังโรค ถ้าปรุงสุก ก็ปลอดภัย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า 

“โควิด-19 การระบาดที่สมุทรสาคร กับอาหารทะเล โรคโควิด-19 เชื้อไวรัสจะติดระหว่างคนสู่คน ไม่มีสัตว์เป็นพาหะของโรค อาหารทะเลไม่ใช่แหล่งรังโรค เมื่อมีผู้ติดเชื้อมาเกี่ยวข้องกับอาหาร ทุกคนกลัวการปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร สิ่งสำคัญ จึงอยู่ที่การจับต้องแล้วมาสัมผัสเข้าสู่ทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร ถ้าเรารับประทานสุก และจะต้องปรุงอาหารด้วยความระมัดระวัง ล้างมืออยู่เป็นนิจ ก็ถือว่าเพียงพอในการป้องกันโรคที่จะมาจากอาหารทะเล

หมอยง ย้ำชัด อาหารทะเลไม่ใช่แหล่งรังโรค ถ้าปรุงสุก ก็ปลอดภัย
หมอยง ย้ำชัด อาหารทะเลไม่ใช่แหล่งรังโรค ถ้าปรุงสุก ก็ปลอดภัย

วันนี้ได้ไปสมุทรสาคร ในฐานะที่ปรึกษา ได้ประสบกับเหตุการณ์หลายอย่างรวมทั้งการแก้ปัญหา จะขอเล่าเรื่องอาหารทะเลก่อน วันต่อไป จะเล่าเรื่องอื่นต่อไป มีการเอาอาหารทะเลมาโชว์ที่หอนาฬิกา มหาชัย มากมาย ขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่น การรับประทานอาหารทะเล ไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหน ควรปฏิบัติเหมือนกันหมด ดูแลเรื่องความสะอาด การจับต้องล้างมือหรือใส่ถุงมือในการป้องกัน และเมื่อโดนความร้อนหรือสุกแล้ว จะไม่มีเชื้อให้ติดโรคได้แน่นอน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ต่อชาวประมง และผู้เลี้ยงกุ้ง รวมทั้งห่วงโซ่ของอาหารทะเล มีผลค่อนข้างมาก ทุกคนมีความกลัวได้ แต่ขอให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง จะปลอดภัยจากการติดเชื้อจากโรคนี้ได้ อย่างแน่นอน”