เช็กเลย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564

เช็กเลย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564
เช็กเลย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564

เช็กเลย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ หอการค้าไทย เปิดผลสำรวจ ธุรกิจดาวรุ่ง-ธุรกิจดาวร่วง ประจำปี 2564 โดยพบว่า ธุรกิจดาวรุ่งมาแรง 10 อันดับ ได้แก่ 

1. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

2. ธุรกิจแพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลาง หรือตลาดกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์) และธุรกิจทำคอนเทนต์ ยูทูบเบอร์ และการรีวิวสินค้า 

3. ธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต 

4. ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจการขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

5. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ

7. ธุรกิจบนสตรีตฟู้ด

8. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และดีลิเวอรี่ และธุรกิจด้าน Fintech และการชำระเงินฝากบนระบบเทคโนโลยี

9. ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจตู้หยอดเหรียญ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน เครื่องเติมน้ำ เป็นต้น

10. ธุรกิจทางด้านกฎหมายและบัญชี และธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง

ส่วน ธุรกิจดาวร่วง 10 อันดับ ปี 2564 ได้แก่ 

1. ธุรกิจเช่าหนังสือ และธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร

2. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ Storage Media ก็คือ CDs, DVDs, Blu-Ray Discs, External Hard Drives, Memory Cards

3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และวารสาร

4. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต และธุรกิจคนกลาง

5. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซน์ และใช้แรงงานเยอะ (เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น)

6. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานจำนวนมากและขายในประเทศ และธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ดั้งเดิมที่ไม่มีการปรับตัว)

7. ธุรกิจการซ่อมรองเท้า

8. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม และธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิก

9. ธุรกิจผลิตผักและผลไม้อบแห้ง

10. ธุรกิจร้านถ่ายรูป