ธอส.โชว์ฟอร์ม สินเชื่อใหม่ปี 63 ทะลุเป้า ทำได้เกิน 2 แสนล้าน

ธอส.โชว์ฟอร์ม สินเชื่อใหม่ปี 63 ทะลุเป้า ทำได้เกิน 2 แสนล้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาล สร้างโอกาสทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” หลังวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2563 ได้จำนวน 209,420 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 209,360 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดถึงสิ้นปี 2563 สินเชื่อจะ เกินเป้าประมาณ 12,000 ล้านบาท ส่วนปี 2564 ตั้งเป้าสินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 3% พร้อมเร่งสานต่อนโยบายรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ลูกค้าผ่อนดีสูงสุด 1,000 บาท ล่าสุดโอนแล้วกว่า 4,500 ราย

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2563 ได้จำนวน 209,420 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 209,360 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว แม้จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 แต่ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ยังคงสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชน

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. มีวงเงินอนุมัติเต็มกรอบวงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท

โครงการบ้านล้านหลัง มียอดอนุมัติแล้วจำนวน 29,747 ล้านบาท โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน มียอดอนุมัติแล้วจำนวน 29,285 ล้านบาท และโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก มียอดอนุมัติ 19,220 ล้านบาท และแม้ว่าจะทำได้ตามเป้าหมายแล้ว แต่ในช่วงที่เหลือของปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ทั้งหมดจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้ได้มากที่สุด โดยคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 สินเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคารจะอยู่ที่ 222,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6%

ส่วนในปี 2564 ธอส. ตั้งเป้า ปล่อยสินเชื่อใหม่จำนวน 215,641 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% ของเป้าหมายในปี 2563 เพราะได้ตระหนักในหน้าที่ ทำให้คนไทยมีบ้าน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการดูแลเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับ ธอส. จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ รองรับความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี โดยยังคงให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มเช่นเดิม

นอกจากนี้ ธอส. ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และตอบแทนลูกค้าที่มีวินัยในการชำระเงินกู้ผ่าน Application : GHB ALL ธอส. จึงได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” โดยจะมอบเงิน Cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้รับสิทธิของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท สำหรับผู้มีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีประวัติการชำระดี 48 เดือน และชำระเงินค่างวดผ่าน GHB ALL ในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

กลุ่มที่ 2 ได้รับสิทธิของขวัญปีใหม่ 500 บาท จำนวนไม่เกิน 100,000 ราย สำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นผู้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 มีการสมัครใช้งาน GHB ALL และผูกบัญชีเงินฝากในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 และชำระเงินค่างวดผ่าน GHB ALL ในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ธอส. จะโอนเงินให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563-4 มกราคม 2564 และล่าสุดมีลูกค้าที่ได้รับเงินของขวัญปีใหม่แล้วกว่า 4,500 ราย สอบถามรายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbhomecenter.com หรือ www.ghbank.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์