แจ้งปิด ซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำ ในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 23 ธ.ค.-4 ม.ค.64

สหกรณ์ประมงแม่กลอง แจ้งปิด ซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำ ในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 23 ธ.ค.63-4 ม.ค.64
สหกรณ์ประมงแม่กลอง แจ้งปิด ซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำ ในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 23 ธ.ค.63-4 ม.ค.64

สหกรณ์ประมงแม่กลอง แจ้งปิด ซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำ ในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 23 ธ.ค.63-4 ม.ค.64

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหกรณ์ประมงแม่กลอง ประกาศ แจ้งปิดทำการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รายละเอียด ดังนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในบริเวณ จังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มขยายเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ 

ดังนั้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเสียสละต่อส่วนรวม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการแพปลา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โดยมีมติเห็นชอบให้ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ปิดทำการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

สหกรณ์ประมงแม่กลอง
สหกรณ์ประมงแม่กลอง

ภาพจาก สำนักข่าวไทย