พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ อย่าลืมยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปี 2563

Close-up Of Businessman Calculating Invoices Using Calculator

พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ อย่าลืมยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปี 2563

เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station เผยข่าว กรมสรรพากรแจ้ง พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ยื่นภายในกำหนดเวลาลดภาระเงินเพิ่ม และค่าปรับ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “30 กันยายน 2563 เป็นวันที่สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปี 2563 ซึ่งพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ เป็นผู้มีรายได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำรายได้จากการขายสินค้าบนระบบออนไลน์ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มารวมคำนวณยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) หากใช้ช่องทางการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และชำระภาษี (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผู้เสียภาษีที่มีภาษีต้องชำระ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถแบ่งผ่อนชำระได้ 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ และติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือทางอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีภาษีที่ต้องชำระ จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161