APM เยี่ยมชม CPANEL โรงงานผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป จังหวัดชลบุรี

APM เยี่ยมชม CPANEL โรงงานผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป จังหวัดชลบุรี

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และทีมงาน พร้อมด้วย คุณเอกรัตน์ ศุภการ (คนที่ 6 จากขวา) ผู้บริหารโครงการบ้านภูธารา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CPanel” โดย คุณชาคริต ทีปกรสุขเกษม (คนที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ให้การต้อนรับ