กระทรวงอุตฯ ผนึก สยามพิวรรธน์ กันตนา จัด “ตลาดนัดดารา” รวมสินค้ายุคใหม่

กระทรวงอุตฯ ผนึก สยามพิวรรธน์ กันตนา จัด “ตลาดนัดดารา” รวมสินค้ายุคใหม่ 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หนึ่งในบทบาทของ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นอกจากการส่งเสริมภาคการผลิต คือ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ให้สามารถดำเนินกิจการได้ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ พบว่า กลุ่มของผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงได้ร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิด “ตลาดนัดดารา” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้า จากศิลปินดารา ผู้ทำงานเบื้องหลัง ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กว่า 200 ร้านค้า นำสินค้าคุณภาพมาจัดจำหน่าย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ อาหารเครื่องดื่ม รวมผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจาก กสอ.


กิจกรรมตลาดนัดดารา มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้ เวลา 11.00-19.00 น. ณ รอยัล พารากอน ชั้น 5 สยามพารากอน ถือเป็นโอกาสดีที่ประชาชนทั่วไปจะได้มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคและบริโภคคุณภาพดี ราคาเหมาะสม พร้อมกับได้รับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบจากศิลปิน และนักแสดง ซึ่งถือเป็นการผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากช่วงที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดในงานกว่า 15 ล้านบาท

สำหรับตลาดนัดดารา ถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังสะท้อนภาพความช่วยเหลือและการให้ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม ได้ปรับสู่ เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งกลุ่มคนว่างงาน ได้สั่งการให้ กสอ. พัฒนาทักษะที่จำเป็น พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการประกอบธุรกิจ

ทั้งในด้านบริหารจัดการ ด้านการบัญชี ด้านการใช้ระบบไอทีและ E-commerce ด้านการปรับกระบวนการผลิต ด้านการตลาดในรูปแบบใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพตามความเชี่ยวชาญพิเศษในภูมิลำเนา รองรับความเป็นปกติใหม่ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ นายสุริยะ กล่าว

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระบุว่า ตลาดนัดดารา นอกจากจะเป็นแหล่งสำหรับการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับการหาแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยที่ผ่านมา กสอ. ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และพบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคนี้ มี 3 ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ ประกอบด้วย


• การใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวกำหนดการออกแบบ หรือ Design by Demand

โดยการศึกษาเทรนด์ หรือ ทิศทางความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง ก่อนจะพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีมาตรการด้านสาธาณสุขต่างๆ มีความจำเป็นอย่างมาก ที่ผู้ผลิตต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับผู้บริโภค หรือ Customer Friendly

การผลิตสินค้าในยุคนี้ นอกจากการออกแบบที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังต้องควบคุมต้นทุนเพื่อให้ราคาอยู่ในขอบเขต ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย แบ่งรูปแบบการจำหน่ายในขนาดที่กะทัดรัดขึ้น และไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของผู้บริโภค

• การพัฒนาสินค้าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต หรือ Value Added

ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยผู้ผลิตต้องมองว่า สินค้าที่จัดจำหน่ายไปนั้นมีมูลค่า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยออกแบบสินค้าให้มีลักษณะเฉพาะบางอย่าง หรือ จำนวนที่จำกัด ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้ กระตุ้นแรงจูงใจผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าในกลุ่มเสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ที่หากสามารถคาดการณ์ทิศทางของตลาดในอนาคตได้ ก็จะกระตุ้นความต้องการซื้อได้มากขึ้น


อย่างไรก็ตาม นอกจากการจัดตลาดนัดดารา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว ในอนาคต กสอ. ยังได้มีแผนเพื่อสนับสนุนให้บุคคลในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพได้

นอกจากนี้ กสอ. ยังได้เปิดคอร์สอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจพัฒนาทักษะต่างๆ ที่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของอุตสาหกรรมได้ทันท่วงที ขณะที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) ได้ปรับรูปแบบการให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการมาใช้ระบบ Zoom ทำให้สามารถให้คำปรึกษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย