มาแล้ว ร่างมติเห็นชอบ “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ทุกรูปแบบ!”

มาแล้ว ร่างมติเห็นชอบ “ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ทุกรูปแบบ!”

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ครั้งที่ 1/2563) ว่า

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการขายเครื่องดื่มทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ มีการขายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษและจัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านอายุ เวลา และสถานที่ ส่งผลให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะเยาวชน นักดื่มหน้าใหม่เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทำได้ยาก ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ จึงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ทุกรูปแบบ ซึ่งจะมีเวลาให้ปรับตัว 90 วัน

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ร่างประกาศฯ ฉบับนี้จะห้ามขายผ่านออนไลน์ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอนาคตสำหรับการให้บริการภายในร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ปกติที่อนุญาตให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0 2590 3342