รับสมัครงาน 1,974 อัตรา ร่วมทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ ยื่นสมัครได้ 19 – 24 มิ.ย.

Health care, Blood test

สวทช. อว. เปิดจ้างงาน “สร้างงาน พัฒนาทักษะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ” ให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 1,974 อัตรา 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมผลักดันโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน” ระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 1,974 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ เรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-24 มิถุนายน นี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.nstda.or.th/mhesi-covid19 (เว็บไซต์จะเปิดใช้งานและให้สมัครภายใน 19-24 มิ.ย. นี้เท่านั้น) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71115, 71128, 71139