วิถีนิวนอร์มอล! เปิดข้อปฏิบัติฉบับสายบุญ จะปรับตัวอย่างไร เมื่อต้องเข้าวัด-ใส่บาตร?

วิถีนิวนอร์มอล! เปิดข้อปฏิบัติฉบับสายบุญ จะปรับตัวอย่างไร เมื่อต้องเข้าวัด-ใส่บาตร?

วัด – เว็บไซต์ สสส. เผยแพร่อินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติตนในวัด ตอบรับวิถีชีวิตปกติใหม่ หรือ นิวนอร์มอล (New Normal) โดยหากญาติโยมจะเข้าไปในวัด ต้องปฏิบัติดังนี้

1.ศาลาการเปรียญ

– ต้องเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

– จัดที่นั่งสำหรับพระสงฆ์และญาติโยมให้ห่างกันประมาณ 2 เมตร

2.การถวายสังฆทาน

– ขณะทำพิธี ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา

-รักษาระยะห่างระหว่างพระสงฆ์ประมาณ 2 เมตร ในขณะถวายสังฆทาน

-ล้างมือหรือฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังเสร็จการถวาย

3.การจัดพิธีกรรมทางศาสนา

-วางเจลแอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือบริการตามจุดต่างๆ

-มีจุดลงทะเบียนผู้ร่วมงานและคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน

-จัดที่นั่งให้ห่างกันประมาณ 2 เมตร

-ผู้ร่วมงานไม่ยืนพูดคุยใกล้ชิดกัน

4.การใส่บาตร

– พระสงฆ์ : ทำความสะอาดบาตรสม่ำเสมอ และหากเป็นไปได้ ควรนำอาหารไปอุ่นร้อนก่อนฉัน

-ญาติโยม : ล้างมือทุกครั้งก่อนเตรียมอาหาร, อาหารใส่บาตรควรปรุงสุกและทำสดใหม่, สวมหน้ากากทุกครั้ง และเมื่อใส่บาตรแล้ว ควรล้างมือให้สะอาด

5.การจัดอาหาร

-วางเจลแอลกอฮอล์ไว้ใกล้จุดรับอาหาร

-จัดอาหารเป็นกล่องหรือถุงให้นำกลับบ้าน

-จัดแถวรับอาหาร โดยผู้รับแจก ต้องเว้นระยะห่างจากกันประมาณ 1-2 เมตร

-ใช้ช้อนกลางส่วนตัวในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

-ถ้าเป็นไปได้ ควรอุ่นอาหารก่อนถวายอาหารหรือรับประทาน

6.การจัดตั้งโรงทาน

-ควรจัดในที่ที่มีอากาศถ่ายเท

-ควรมีสบู่ล้างมือติดไว้ในครัวเสมอ

-ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาด ก่อนหยิบวัตถุดิบหรือปรุงอาหารทุกครั้ง

-ใช้ทัพพี ช้อน ส้อม หรืออุปกรณ์คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง

-หลังทำอาหารเสร็จ ให้ทำความสะอาดพื้นที่ครัว เครื่องครัว และภาชนะต่างๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด

7.ห้องน้ำ

7.1 การดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ

-ทำความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง

-หมั่นทำความสะอาดจุดที่มีคนจับบ่อยๆ เช่น กลอน/ลูกบิดประตู ฝารองนั่ง สายยาง ก๊อกน้ำ ฯลฯ

-ซักผ้าเช็ดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกให้สะอาด และตากแดดให้แห้ง

   7.2 คนใช้ห้องน้ำ

-พยายามสัมผัสพื้นผิวห้องน้ำให้น้อยที่สุด

-งดเล่นมือถือ เพราะเชื้อโรคอาจติดบนตัวเครื่อง ทำให้เสี่ยงได้รับเชื้อในภายหลัง

-ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำทุกครั้ง

-ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ อย่างน้อย 20 วินาที หลังเข้าส้วมทุกครั้ง