เฮ! ส.ธนาคารไทยเว้นค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มถึง3มค.ปีหน้า อำนวยสะดวกลูกค้าตวจ.มาสักการะพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารสมาชิก 15 แห่งของสมาคมฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องถอนเงินสด (เอทีเอ็ม) ภายในธนาคารเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ ธนาคารสมาชิกพร้อมดูแลและจัดเตรียมเงินสดในตู้เอทีเอ็มบริเวณโดยรอบเขตพระบรมมหาราชวัง และตามจุดต่างๆ ที่สำคัญในเขตกรุงเทพฯ ให้เพียงพอในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

 

 

ที่มา มติชน