เผยอาชีพติด “โควิด” เยอะสุด! รับจ้าง-ค้าขาย-คนออฟฟิศ-พนง.สถานบันเทิง

เผยอาชีพติด “โควิด” เยอะสุด! รับจ้าง-ค้าขาย-คนออฟฟิศ-พนง.สถานบันเทิง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า กรมควบคุมโรค (คร.) วิเคราะห์อาชีพที่ป่วยโรคโควิด-19 พบว่า อาชีพ 20 อันดับแรกที่ติดโควิด-19 ได้แก่ 1. อาชีพรับจ้างทั่วไปและฟรีแลนซ์ พบ 395 ราย 2. ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 308 ราย 3. พนักงานบริษัทและโรงงาน 235 ราย 4. พนักงานในสถานบันเทิง 176 ราย 5. นักเรียนนักศึกษา 164 ราย 6. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 140 ราย 7. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 109 ราย 8. พ่อบ้าน/แม่บ้าน 106 ราย 9. ว่างงาน 69 ราย 10. เกษตรกร (ปลูกพืช) 69 ราย

11. นักท่องเที่ยว 55 ราย 12. เด็กเล็ก/ผู้ปกครอง 34 ราย 13. พนักงานโรงแรม 33 ราย 14. พนักงานขับรถโดยสาร/รถตู้/รถแท็กซี่ 27 ราย 15. เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน 15 ราย 16. มัคคุเทศก์/ไกด์ทัวร์ 10 ราย 17. เจ้าหน้าที่สนามบิน 9 ราย 18. พระสงฆ์/สามเณร 6 รูป 19. พนักงานในร้านอาหาร/สถานบันเทิง 6 ราย และ 20. ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา 2 ราย