ข่าวปลอม อย่าแชร์! “น้ำมันกัญชาป้องกันไวรัส โควิด-19” ไม่เป็นความจริง

ข่าวปลอม อย่าแชร์! “น้ำมันกัญชาสามารถป้องกันไวรัส โควิด-19” ไม่เป็นความจริง

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย หรือ Anti-Fake News Center Thailand กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า

ตามที่มีข้อความชวนเชื่อ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง น้ำมันกัญชาสามารถป้องกันไวรัส COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความชวนเชื่อเรื่อง น้ำมันกัญชาสามารถป้องกันไวรัส COVID-19 โดยระบุว่า การป้ายทาน้ำมันกัญชาเข้าไปในจมูกทั้ง 2 ข้าง นั้นสามารถป้องกันจากการติดเชื้อไวรัสที่ผ่านทางการหายใจนอกเหนือจากใช้ผ้าปิดจมูกได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนว่ากัญชาสามารถช่วยป้องกันการติดไวรัสโควิด-19 ผ่านทางการหายใจได้

และกัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยกเว้นกรณีนำไปใช้ทางการแพทย์ ไม่ควรใช้ในกรณีอื่นที่ไม่อยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อประสิทธิผลที่ดีและความปลอดภัยจากการใช้ของตนเอง

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 591 7007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข