เปิด 8 วิธี ดูแลสุขภาพจิตช่วงโควิด-19

เปิด 8 วิธี ดูแลสุขภาพจิตช่วงโควิด-19 

ดูแลสุขภาพจิต – เป็นเวลากว่า 4 เดือนที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศยังไม่ดีขึ้น ทำให้มีมาตรการต่างๆ ออกมามากมาย เพื่อให้คนอยู่แต่ในบ้าน จนหลายๆ คน เกิดภาวะเครียด ยิ่งติดตามสถานการณ์ก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีก

เพจ The Thai Red Cross Society ได้เผยแพร่อินโฟรกราฟฟิกเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพจิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ดังนี้