สรุป 5 วัน เทศกาลปีใหม่ เสียชีวิต 256 ราย “เมาแล้วขับ” สาเหตุอันดับ 1

ภาพจาก มติชนออนไลน์

สรุป 5 วัน เทศกาลปีใหม่ เสียชีวิต 256 ราย “เมาแล้วขับ” สาเหตุอันดับ 1

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.63 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปสถิติ 7 วันอันตราย วันที่ 5 ของเทศกาลปีใหม่ ( ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2562)

พบว่า เกิดอุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (76 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (71 ครั้ง) และจังหวัดนครปฐม ลำปาง (67 ครั้ง)

ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตมีจำนวน 256 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (12 ราย) รองลงมาได้แก่ จังหวัดเชียงราย (11 ราย) และจังหวัดสกลนคร (10 ราย)

และผู้บาดเจ็บ จำนวน 2,588 คน โดยจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (77 คน) รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม (76 คน) และจังหวัดลำปาง (75 คน)

รายงานข่าวระบุว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก คือ เมาแล้วขับ ร้อยละ 32.29 รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 29.52 และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ร้อยละ 0.37