ผู้หญิงเก็บเงินเก่งกว่าผู้ชาย ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่มีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,000

งานวิจัยชี้ชัด! ผู้หญิงเก็บเงินเก่งกว่าผู้ชาย คนไทยมากกว่า 12 ล้านคน มีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,000 บาท ส่วนคนไทยเกือบ 5 ล้านคนมีเงินออมเพียง 50 บาท คนกรุงเทพฯ ครองเเชมป์มีเงินฝากสูงสุด

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เผยแพร่บทความ  ส่องพฤติกรรมการออมของคนไทย ผ่านข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกว่า 80 ล้านบัญชีจาก DPA  โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ณ เดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งครอบคลุมข้อมูล 72% ของเงินฝากทั้งระบบ หรือกว่า 80.2 ล้านบัญชี รวมเป็นเงินฝากทั้งสิ้น 12 ล้านล้านบาท

ในภาพรวมคนไทยกว่าครึ่ง มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ แต่มีเงินในบัญชีน้อย โดยครึ่งหนึ่งของผู้ฝากมีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท นอกจากนั้นยังพบว่า 12.2 ล้านคน หรือ 32.8% ของผู้ฝากมีเงินในบัญชีไม่เกิน 500 บาท ในจำนวนนั้นผู้ฝาก 4.7 ล้านคนมีเงินในบัญชีไม่ถึง 50 บาท

ขณะเดียวกัน มีเพียง 0.2% ของผู้ฝากที่มีเงินในบัญชีมากกว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้หญิงมีเงินเก็บมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ คนไทย 37.9 ล้านคน มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ รวมกันทั้งสิ้น 80.2 ล้านบัญชี เฉลี่ยแล้ว 1 คน มีบัญชีเงินฝาก 2.2 บัญชี กลุ่มที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์มากที่สุด คือ กลุ่มวัยเริ่มทำงาน (อายุเฉลี่ย 21-35 ปี) 

คนมีบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์มากที่สุด คือ คนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนเงินฝากในบัญชีน้อยสุด คือ คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่างไรก็ตาม คนไทยกว่า 88% ฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ทำให้ได้รับผลตอบแทนต่ำ และมีแนวโน้มว่าครัวเรือนไทยออมเงินน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดสภาพคล่องหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน รวมถึงอาจทำให้มีเงินเก็บไม่เพียงพอหลังเกษียณด้วย