ทีเอ็มบี มุ่งมั่น เอสเอ็มอี ต้อง “ได้มากกว่า” สร้างโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืน

ทีเอ็มบี  มุ่งมั่น เอสเอ็มอี ต้อง “ได้มากกว่า” สร้างโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืน

คุณสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” (TMB SME on Tour) เป็นกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภูมิภาคกับทีเอ็มบี โดยในปี 2562 นี้ ธนาคารได้เดินสายจัดกิจกรรมไปครบแล้วทั้ง 4 จังหวัดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ระยอง อุดรธานี เชียงใหม่ และล่าสุด ปทุมธานี ซึ่งในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก         รวมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมมากกว่า 500 ราย

ทั้งนี้ กิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ต่อยอดมาจากวิสัยทัศน์ของทีเอ็มบี ซึ่งต้องการให้เอสเอ็มอี “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) ด้วยการสนับสนุนให้มีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนำ LEAN Supply Chain by TMB มาเป็นแกนหลัก โดยเป็นหลักสูตรที่ช่วยจุดประกายแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดต้นทุนภายในองค์กรเพื่อสร้างผลกำไร หลักสูตรนี้ได้มีการกระชับให้สั้นลง ออกแบบเป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นภายในระยะเวลา 1 วัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกประเภทและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เองได้จริงในทันที

“ทีเอ็มบี ความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจ จึงได้ริเริ่มโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ขึ้น โดยธนาคารนำมาใช้ภายในองค์กรเองและพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง จึงต้องการส่งมอบสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจประเทศ มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตคิดเป็น 42% ของจีดีพี และมีการจ้างงานสูงถึง 82% หรือมากกว่า 10 ล้านคน” คุณสุกัญญา กล่าว

โดยกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” นี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความสำเร็จของเอสเอ็มอี ไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทาง แต่รวมไปถึงความเข้าใจ การเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจไปด้วยกัน เพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตได้อย่างยั่งยืน หรือ The journey to success” ซึ่ง ทีเอ็มบี พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นพันธมิตรที่จะร่วมเดินทางเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมๆ กับเอสเอ็มอี ขณะเดียวกันยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรธุรกิจ

 

นอกจากนี้ จากการจัดกิจกรรมหลายครั้งที่ผ่านมา พบว่าเอสเอ็มอี ในภูมิภาคส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน  คือ การมีต้นทุนเพิ่มขึ้น กำไรลดลง รวมไปถึงการมีขั้นตอนการทำงานเกินความจำเป็น และในบางครั้งพบว่าต้องเสียเวลาไปกับการเคลื่อนที่ในระยะทางไกล เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความสูญเปล่าที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถกำจัดและพลิกธุรกิจให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากภายในองค์กรเองได้