คลังเล็งทำประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ ผ่านบัตรคนจน

คลังเล็งทำประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ ผ่านบัตรคนจน

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ว่า ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนระดับฐานราก ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้ดีขึ้น

โดยในเบื้องต้น ควรจะมีทั้งการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากประชาชนระดับฐานรากยังไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้ ทำให้ไม่มีหลักประกันในชีวิต จึงต้องการให้อุตสาหกรรมประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเห็นโครงการดังกล่าวเข้าไปอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่ เนื่องจากต้องรอแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาพิจารณาร่วมกัน

“กำลังดูอยู่ว่าจะต้องมีประกันสุขภาพ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ประกันอุบัติเหตุก็สำคัญ เช่น เกษตรกร หรือประชาชนในชุมชน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นให้คปภ. ไปศึกษาความเหมาะสมว่าหากจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นรูปแบบใด”นายอุตตม กล่าว

นอกจากนี้ ยังต้องการให้อุตสาหกรรมประกันภัย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มากที่สุด และเอามาตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ตั้งแต่ระดับผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้ เพราะบางครั้งผู้บริโภคอาจไม่ทราบความต้องการของตัวเอง จึงเป็นหน้าที่ของธุรกิจประกันภัยที่จะหานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอ

ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำหรับเบี้ยรับรวมในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 4.14 แสนล้านบาท แบ่งเป็นประกันชีวิต 2.94 แสนล้านบาท ประกันวินาศภัย 1.19 แสนล้านบาท ขณะที่ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมถึง 4.26 ล้านล้านบาท ซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ คปภ.ได้สนับสนุน ให้บริษัทประกันลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการรับเครมและการจ่ายสินไหม ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุน ให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะทำให้ธุรกิจประกันมีความแข็งแกร่งและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไป