สศก. ชี้ภัยแล้งทำพิษ พื้นที่เกษตรเสียหาย 3 พันล้าน ผลผลิตรอยืนต้นตาย 10 ล้านไร่!

สศก. ชี้ภัยแล้งทำพิษ พื้นที่เกษตรเสียหาย 3 พันล้าน ผลผลิตรอยืนต้นตาย 10 ล้านไร่!

วันที่ 16 ส.ค. คุณทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงจากภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2562 ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สศก.ได้ประเมินปริมาณผลผลิตและมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากพื้นที่การเกษตรที่เสียหายสิ้นเชิงจากภัยแล้ง เป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท

แบ่งเป็น ข้าว คาดว่าจะมีพื้นที่เสียหาย 6 แสนไร่ ปริมาณ 226,452 ตัน เสียหายมูลค่า 1,900 ล้านบาท , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าจะมีพื้นที่เสียหายไร่ 1.3 แสนไร่ ปริมาณ 104,353 ตัน เสียหายมูลค่า 763 ล้านบาท

มันสำปะหลัง คาดว่าจะมีพื้นที่เสียหาย 3.3 หมื่นไร่ ปริมาณ 122,909 ตัน เสียหายมูลค่า 269 ล้านบาท และ อ้อยโรงงาน คาดว่าจะมีพื้นที่ความเสียหาย 1.8 หมื่นไร่ ปริมาณ 217,778 ตัน เสียหายมูลค่า 130 ล้านบาท โดยพื้นที่เสียหายมากที่สุด 5 อันดับคือ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เชียงราย และชัยภูมิ

คุณทัศนีย์ กล่าวว่า สำหรับครึ่งแรกของปี 2562 ( ม.ค.-มิ.ย.) จีดีพีภาคเกษตรมีการขยายตัวเพียง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ดังนั้นทั้งปีนี้ จีดีพีภาคเกษตรคงไม่เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือประมาณ 2.5 – 3.5%

เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้อุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าค่าปกติ ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ อาทิ ทุเรียน เงาะ และลำไย และปศุสัตว์ อาทิ ไก่เนื้อ และโคเนื้อ และผลผลิตที่ลดลง ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน สับปะรด สุกร และไข่ไก่