“สยามราชธานี” จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถ

VR TRAINING นวัตกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัย “สยามราชธานี” จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถ จัดทำหลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพ”หวังสร้างมาตรฐานพนักงานขับรถมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย เคารพกฎจราจร และเพิ่มการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ (HAZARDOUSTEAT) นำร่อง เปิดอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยระดับ1 ให้พนักงานผู้ขับขี่รถยนต์ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และระยองฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายประทีป ทรงลำยอง  หัวหน้าผู้ตรวจราชการอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ขับขี่รถยนต์  กับนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด เพื่อร่วมกันยกระดับการขับขี่เชิงป้องกัน และสร้างมาตรฐานอาชีพผู้ขับขี่รถยนต์ในระดับสากล

โดยนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัทสยามราชธานี  ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการ เช่น พนักงานขับรถ บริการรถเช่า และอื่นๆ เพื่อรองรับการให้บริการและลดภาระงานของหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผู้ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือและมาตรฐานผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพระดับ 1 ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนและทำงานร่วมกันมา เพื่อให้เป็นหลักสูตรกลาง และกรมสามารถนำไปใช้จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์อาชีพได้ทั่วประเทศ 

“ในแต่ละปีคนไทยและประเทศไทยต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล จากอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ที่ประมาท ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และไม่เคารพกฎจราจร โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพ จึงถือเป็นการสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพออกไปสู่ท้องถนน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยบนท้องถนน”


ทั้งนี้ เบื้องต้น บริษัทได้กำหนดแผนการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพระดับ 1 รุ่นที่1 ให้แก่ พนักงานขับรถของบริษัทเอกชนในพื้นที่ 3จังหวัด ฟรีโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้ จังหวัดสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมวันที่ 12 มิถุนายน กับ 10 กรกฎาคม 2562  จังหวัดชลบุรี จัดฝึกอบรมวันที่ 19 มิถุนายน กับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และ 3.จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมวันที่ 20 มิถุนายน กับวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรที่รับรองโดยบริษัทสยามราชธานี ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่ 

“บริษัทฯ ได้แสดงเจตจำนง และผลักดันที่จะทำโครงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานด้านการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องและรองรับกับธุรกิจจ้างเหมาแรงงานของบริษัท ที่การจัดหาพนักงานขับรถให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ถือเป็น 1 ใน 4 ของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ปัจจุบันสยามราชธานี เป็นผู้ให้บริการด้านพนักงานขับรถมากกว่า 3,000 อัตรา ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศร่วม 500 แห่ง ดังนั้น การขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัยของพนักงานขับรถจึงถือเป็นหัวใจหลักในการบริการที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดและวันนี้ จึงถือว่า บริษัทสยามราชธานี ประสบผลสำเร็จขึ้นอีกขั้น ที่สามารถสร้างหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานโดยใช้ VR TRAINING และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพฝีมือแรงงานของประเทศ” นายพงษ์นิมิต กล่าว

นายพงษ์นิมิต กล่าวปิดท้ายว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดฝึกอบรมผู้ขับขี่ปลอดภัยมืออาชีพในครั้งนี้  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมเป็นอย่างดี ตอกย้ำให้เห็นว่า สิ่งที่เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญนั้นมาถูกทางแล้ว ทำให้บริษัทมีกำลังใจ มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะ จิตสำนึกและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยออกสู่ท้องถนน เพื่อสร้างการเดินทางที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในที่สุด โดยเฉพาะการเพิ่มการเรียนรู้ในสถานะการณ์ต่างๆ (HAZARDOUSTEST) สามารถลดอุบัติเหตุได้

อนึ่ง บริษัท สยามราชธานี จำกัด อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์