เปิดสัตยาบัน 6+1 พรรค “หยุดสืบทอดอำนาจเผด็จการ สร้างรัฐบาลประชาธิปไตย”

เปิดสัตยาบัน 6+1 พรรคการเมือง ‘หยุดสืบทอดอำนาจเผด็จการ สร้างรัฐบาลประชาธิปไตย’

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 10.43 น. ที่ โรงแรมแลงคาสเตอร์ ชั้น 2 ห้องสยามบอลรูม มีการแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคเพื่อไทย เป็นแกนนำร่วมกับ พรรคฝ่ายประชาธิปไตย ได้แก่ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พรรคเสรีรวมไทย (สร.) พรรคประชาชาติ (ปช.) พรรคเพื่อชาติ (ปช.) และพลังพรรคปวงชนชาวไทย (พลท.) ร่วมแถลงจัดตั้งรัฐบาล

นายภูมิธรรม เวชชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคฝ่ายประชาธิปไตย 7 พรรค รวมเสียง 255 เสียง ยืนยันให้ประเทศเดินไปตามประชาธิปไตย พรรคที่ 7 พรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อคืนวันที่ 26 มี.ค. คุยกันว่า 6 เสียงของเขา ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ ขอยืนข้างฝ่ายประชาธิปไตย เราออกคำแถลง ซึ่งเขาติดภารกิจ

ทั้งนี้ ยืนยันว่าเราถูกต้องชัดเจน กกต.ต้องประกาศ 100 เปอร์เซ็นต์ ทันที มีผลคะแนนดิบอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลต้องปิดเงียบ การเก็บ 5 เปอร์เซ็นต์ไว้ทั้งที่รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่เราสงสัยและไม่สบายใจ เราไม่ยินยอมให้สืบทอดอำนาจต่อไป คืนประชาธิปไตย

จากนั้นนายภูมิธรรม ได้อ่านแถลงการณ์ร่วมกัน ก่อนจะลงนามสัตยาบันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคสช. ว่า ตามที่มีเลือกตั้ง 24 มี.ค.และได้รับทราบผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ พรรคการเมือง ได้รวบรวมเสียงในสภาเกินกว่า 255 เสียง ลงสัตยาบันร่วมกันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช.

ตามรายชื่อดังนี้ พล.ต.อ.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังมวลชนไทย ทั้ง 6 พรรคจะร่วมลงสัตยาบันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แถลงการณ์ร่วม

การลงสัตยาบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช.

วันที่ 27 มีนาคม 2562

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และได้รับทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วนั้น

บัดนี้ พรรคการเมืองตามรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ ซึ่งยืนยันว่าได้รวบรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่า 255 เสียง ได้ลงสัตยาบันร่วมกันในการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช.
จึงแสดงเจตนารมณ์ไว้ร่วมกัน

ลงชื่อ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
(พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์)

ลงชื่อ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
(นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ)

ลงชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
(พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส)

ลงชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ
(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)

ลงชื่อ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ
(นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์)

ลงชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย
(นายนิคม บุญวิเศษ)