กยศ. ดีเดย์สิ้นเดือนนี้หักเงินลูกจ้างเอกชนคืนหนี้นำร่อง 20 บริษัท รวม 1.5 แสนราย

กยศ. เริ่มหักเงินเดือนลูกจ้างเอกชนสิ้นเดือนก.พ.นี้ นำร่อง 20 บริษัท รวม 1.5 แสนราย ชี้ถูกหักแต่ละเดือนไม่มาก

กยศ.หักเงินลูกจ้างเอกชน – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในสิ้นเดือนก.พ.นี้ กยศ. จะเริ่มหักบัญชีเงินเดือนของลูกหนี้กยศ. ที่สังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 20 ราย ธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบบอัตโนมัติเป็นเดือนแรก รวมกว่า 1.5 แสนราย ซึ่งจะมีหนี้ชำระ กยศ. เข้ามาได้ถึงเดือนละ 200 ล้านบาท และทำให้ตลอดทั้งปี 2562 มียอดชำระหนี้ได้ทั้งหมดได้เกินกว่า 30,000 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 26,000 ล้านบาท เกือบถึง 20%

สำหรับวิธีการหักเงินเดือนเพื่อใช้หนี้ กยศ. จะมีการนำหนี้ที่ต้องชำระต่อปี มาหารเฉลี่ยหักเท่ากันเป็นประจำทุกเดือน เช่น นำวงเงินที่ชำระหนี้มาหาร 12 และนำไปตัดเงินเดือนเป็นรายเดือน ซึ่งไม่ใช่จำนวนเงินที่มากเกินไป เช่น ปีแรกที่จะต้องผ่อนจ่าย 1,500 บาท เมื่อหาร 12 ก็จะเฉลี่ยถูกหักเดือนร้อยกว่าบาทเท่านั้น ยกเว้นปีแรกในงวดปีการศึกษา 2562 ที่เหลือรอบบัญชีเพียง 5 เดือน ก็จะหาร 5 จากยอดหนี้ในปีที่ต้องชำระไปก่อน

“กยศ. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้เอกชน รัฐวิสาหกิจ อบต.เทศบาล ที่อยู่ในกลุ่มที่จะถูกหักเงินเดือนแล้วว่า จะมีการเริ่มหักเงินเดือนเพื่อนำไปชำระหนี้ กยศ. ในเดือนก.พ.นี้ และให้รับรู้เข้าใจถึงวิธีการหักชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ถ้าลูกหนี้คนใด ไม่พร้อม หรือว่าการถูกหักเงินเดือนจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ก็สามารถมาเจรจากับ กยศ. เพื่อหาทางผ่อนปรน บรรเทาความเดือดร้อนจากการรับชำระหนี้ได้”

นอกจากนี้ กยศ. ยังได้ร่วมกับประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเสวนา นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. กับนายจ้างทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. แก่ผู้ประกอบการนายจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนลูกหนี้ให้รับทราบด้วย และหลังจากนี้ กยศ.มีแผนที่จะขยายการหักบัญชีเงินเดือนไปยังบริษัทเอกชนเพิ่มเติมอีกด้วย ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

นายชัยณรงค์กล่าวว่า ปัจจุบัน กยศ.สามารถหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้ กยศ.ได้แล้วกว่า 3 แสนราย คิดเป็นจำนวนเงินที่ส่งชำระเข้ากองทุนฯได้ปีละ 7,000 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนธ.ค. 2561 ได้ นำร่องหักหนี้ กยศ. จากกลุ่มข้าราชการ ที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางไปแล้ว 1.55 แสนราย และล่าสุดในเดือนนี้ จะเริ่มหักบัญชีเพิ่มเติม 1.5 แสนราย แบ่งเป็นภาคเอกชน 8 หมื่นราย รัฐวิสาหกิจ 1 หมื่นราย ที่เหลือเป็น อปท. เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล

สำหรับผลการดำเนินหักเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางในเดือนธ.ค. 2561 ซึ่งถือเป็นเดือนแรกที่เริ่มมีการหักนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมียอดการรับชำระหนี้ จำนวนทั้งหมด 155,704 รายการ รวมยอดเงินสูงถึง 225 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อครบ 1 ปี จะมีรายรับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้กลุ่มข้าราชการมากกว่า 2,500 ล้านบาท

ส่วนแผนการจัดเตรียมวงเงินให้นักเรียน นักศึกษากู้ยืมเงินไปใช้ในปีการศึกษา 2562 กยศ.ได้จัดวางกรอบงบประมาณไว้ 30,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั้งรายเก่า และรายใหม่ได้ใช้กู้ยืมได้ ไม่ต่ำกว่า 6.2 แสนราย โดยวงเงินที่ กยศ. ให้กู้ยืมครั้งนี้เป็นเงินที่ กยศ. ได้รับจากการชำระคืนจากลูกหนี้ และมีการบริหารจัดการเอง โดยไม่ต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลแต่อย่างใด

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์