ส่อง 4 ราศี ส่องแสงโดดเด่น มีชื่อเสียง คนพร้อมสนับสนุน

ส่อง 4 ราศี ส่องแสงโดดเด่น มีชื่อเสียง คนพร้อมสนับสนุน
ส่อง 4 ราศี ส่องแสงโดดเด่น มีชื่อเสียง คนพร้อมสนับสนุน

ส่องราศีที่มีดวงโดดเด่น มีชื่อเสียง เพราะมุมดาวแห่งชื่อเสียงมีความโดดเด่น มีคนสนับสนุนผลักดัน ทำให้ทำสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จ ถึงยากแค่ไหนก็จะสำเร็จ เรียกว่าเป็นดวงที่โดดเด่นของเดือนตุลาคม

ได้แก่ ราศีกรกฎ ราศีกันย์ ราศีพิจิก และราศีมีน

ราศีกรกฎ จะได้ข่าวการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงโยกย้าย อีกทั้งติดขัดสิ่งใดควรหาเหตุและผลปรึกษากับผู้ใหญ่ที่ดูแลคุณอยู่ ท่านช่วยแก้ไขได้

ราศีกันย์  คนที่ช่วยดูแลครอบครัว คนที่คุณรัก ดูแลเอาใจใส่ส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงาน

ราศีพิจิก การเจรจา การเป็นคนกลาง ทำให้มีรายได้พิเศษเกิดขึ้น

ราศีมีน ได้ยินได้ฟังข่าวเรื่องของหน้าที่การงานในส่วนที่คุณรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มากขึ้น ทำงานแทนเพื่อนร่วมงานที่มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ โยกย้าย ลาออก แต่เจ้านายและลูกน้องคนสนิทยังให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทำให้งานสามารถเดินหน้าและราบรื่น รวดเร็ว

แถมสิ่งมงคลที่ควรกราบไหว้บูชาประจำเดือน พระประจำจังหวัดที่เราอยู่อาศัยหรือทำงาน และศาลหลักเมือง

เรื่องที่ควรระวังเป็นพิเศษในเดือนนี้ ระวังสุขภาพสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนให้ระวังผลพวงเป็นพิเศษ