ดวงเศรษฐี ราศีกรกฎ เดือนพฤษภาคม การเงินมีเข้าจากการเจรจา การเป็นนายหน้า

ดวงเศรษฐี ราศีกรกฎ เดือนพฤษภาคม การเงินมีเข้าจากการเจรจา การเป็นนายหน้า
ดวงเศรษฐี ราศีกรกฎ เดือนพฤษภาคม การเงินมีเข้าจากการเจรจา การเป็นนายหน้า

ราศีกรกฎ (15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม) การเงินมีเข้าจากการเจรจา การเป็นนายหน้า

งานในความรับผิดชอบจะมีการขยายหน้างานเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทำให้ตัวคุณมีโอกาสที่ได้เรียนรู้งานใหม่ๆ มากขึ้น รู้จักคนและสังคมเพิ่มมากขึ้น งานสนุกขึ้นแต่เครียดมากขึ้น ในเรื่องของเนื้องานที่ต้องให้ความใส่ใจ รอบคอบมากกว่างานชิ้นที่ผ่านมา ทำให้คุณต้องวางแผนทั้งในส่วนของคน และขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและต้องทำให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ถึงจะอยู่รอดปลอดภัย

การค้าขาย ควรหาโอกาสพบเจอลูกค้าเก่าๆ ลูกค้าที่คุณขาดการติดต่อส่วนตัว ก่อนที่เขาเหล่านั้นจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากเจ้าใหม่แทนคุณ การเงินมีเข้าจากการเจรจา การเป็นนายหน้า และได้ยอดที่เป็นรายได้จากลูกค้าเก่าเพิ่มขึ้น แต่จะจ่ายไปกับเรื่องของการเดินทาง การซื้อของฝากในแต่ละส่วนฝ่ายที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่เป็นการจ่ายหรือการลงทุนเพื่อให้ได้มาในอนาคต

ความรัก ครอบครัวยังเป็นที่ปรึกษาระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณมีแรงที่จะลุยไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ แต่ควรระวังการคบหากับบุคคลที่มีเจ้าของอยู่แล้ว จะทำให้ทุกข์ใจทั้งสองฝ่าย สุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยครับ