ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด กว่า 7,400 ราย เป็นเงินกว่า 315 ล้านบาท 9 ก.พ. นี้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด

กว่า 7,400 ราย เป็นเงินกว่า 315 ล้านบาท 9 ก.พ. นี้

9 ก.พ. นี้ ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินตามโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิต 2565/66 เป็นรอบที่ 3 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 7,400 ราย เป็นเงินกว่า 315  ล้านบาท

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี มาแล้ว 2 รอบ สำหรับในวันที่ 9 ก.พ. 2567 จะเป็นการโอนรอบที่ 3 จำนวนกว่า 7,400 ราย เป็นเงิน 315 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 กรอบวงเงินรวม 7,990.64 ล้านบาท ในอัตราไม่เกินตันละ 120 บาท เป้าหมายจำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 2 แสนราย เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2567 และการโอนเงินรอบที่ 3 ในวันที่ 9 ก.พ. 2567 รวมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 1.24 แสนราย เป็นเงิน 7,729.27 ล้านบาท

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line : BAAC Family