สาขาการตลาด ม.หอการค้าไทย สร้างธุรกิจโลกออนไลน์ให้นักศึกษาระหว่างเรียน

สาขาการตลาด ม.หอการค้าไทย สร้างธุรกิจโลกออนไลน์ให้นักศึกษาระหว่างเรียน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ วิชา BK300 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถทำงานได้จริง พร้อมทั้งนำความรู้ทางด้านการตลาดมาปรับใช้การทำงาน ตามแนวคิด Edutainment

นอกจากนำไปประยุกต์เผยแพร่ทางออนไลน์ จะนำไปเผยแพร่และเล่นกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายตามโรงเรียนต่างๆ มากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายมีความเข้าใจวิชาชีพการตลาดมากขึ้น และสุดท้ายจะนำไปจัดจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วงเดือน มีนาคม 2567 ที่จะถึงนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ อาจารย์ประจำวิชา สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เน้นให้นักศึกษาทำธุรกิจจริง เริ่มจากการนำความรู้ทางการตลาดมาสอดแทรกในเกมกระดานที่คิดค้น กฎกติกา และกลไกของเกมขึ้นมาใหม่ นำไปสาธิตกับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย มากกว่า 40 โรงเรียน 1,200 คน

ต่อด้วยการจัดทำต้นแบบ และฝึกถ่ายภาพผลิตภัณฑ์กับช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศ เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายใน Shopee นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท Locopack ในการผลิตเกมกระดานแบบสั่งทำจำนวนไม่มาก และบริษัท Tower Tactic Games ในการให้ความรู้ทำการตลาดเกมกระดานพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษา เน้นการทำการตลาดดิจิทัลผ่านการ Live สดแบบเฉพาะตัว

ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริงกับบริษัทเอกชนและกูรูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับภาคธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ ที่สำคัญ ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากการทำงานจริง นำไปปรับปรุงให้เกิดผลดีกับธุรกิจหรือบริการของตนเองได้ สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและนำไปต่อยอดอาชีพนักศึกษาต่อไปในอนาคต”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เรียนรู้แนวคิดการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด วิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนการดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อก้าวสู่เส้นทาง นักการตลาดขององค์กรชั้นนำ และได้ เปิด Track ใหม่ล่าสุด ประกอบการตลาดเชิงกลยุทธ์ การตลาดเพื่อการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และการตลาดอีเวนต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานเจ้าของธุรกิจและการตลาด เช่น นักการตลาด นักวิจัยตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและการตลาด ฯลฯ