ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อวัฒนธรรม “งดการให้และการรับของขวัญ”

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อวัฒนธรรม “งดการให้และการรับของขวัญ” ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง

นายเศรษฐจักร ลียากาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ ร่วมรณรงค์และสานต่อวัฒนธรรม “งดการให้และการรับของขวัญ” ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งนี้ ธนาคารจึงขอความร่วมมืองดการมอบของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือ