“แก่งกระจาน Camping Market เทศกาล “โอ-มา-กะ-เสพ” เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวยั่งยืน ทุกเสาร์ตลอดเดือนธันวาคมนี้

“แก่งกระจาน Camping Market เทศกาล “โอ-มา-กะ-เสพ”
เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวยั่งยืน ทุกเสาร์ตลอดเดือนธันวาคมนี้

เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ร่วมกับภาคีด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเพชรบุรี นำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และภาคชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ดีเดย์เสาร์แรก 2 ธ.ค. เปิด “แก่งกระจาน Camping Market เทศกาล โอ-มา-กะ-เสพ” ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ของเพชรบุรี ชวนเสพโอโซน เสพศิลปะ เสพอาหาร เสพสุขภาพดี ชูจุดเด่นอัตลักษณ์ในพื้นที่เปิดพื้นที่แห่งโอกาส เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างประสบการณ์ใหม่และคุณค่าผ่านการท่องเที่ยวธรรมชาติและชุมชน

 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวแนะนำโครงการ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ และ นางพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ ณ เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

แก่งกระจาน Camping Market ตลาดกางเต็นท์ เกิดขึ้นด้วยแนวคิด คุณเสพ…เราเสิร์ฟ ตลาดแนวใหม่สไตล์แคมป์ปิ้ง ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ ชวนคุณมา เสพโอโซน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมรดกโลกจาก UNESCO บน ผืนป่าแก่งกระจาน เสพศิลปะ วัฒนธรรมเมืองเพชร งานศาสตร์และศิลป์ เสพอาหาร เสน่ห์อาหารถิ่นเมืองพริบพรี เมนูเด็ดเมนูดัง อาหารพื้นถิ่น และกิจกรรม Chef’s Table “โอ-มา-กะ-เสพ” ด้วยวัตถุดิบเมืองเพชร เมืองอาหารสร้างสรรค์แห่ง UNESCO เสพสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรจากเพชรบุรี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แพทย์พื้นบ้านที่ถูกถ่ายทอดและสืบสานมายาวนานนับร้อยปี ภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตด้านการเกษตร งาน art & craft และสินค้าอื่นๆ มากมาย รวมไปถึงการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสในการแสดงศักยภาพของชุมชนและเยาวชน ให้ได้มาแสดงออกถึงความสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่างๆ ภายใต้ คอนเซ็ปท์ Green creative – Opportunity space เพื่อการส่งเสริมผ่านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “อ.แก่งกระจาน และ จ.เพชรบุรี นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และมีความโดดเด่นด้านคุณภาพของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สำคัญที่สุดคือการช่วยกันบำรุงและรักษา และบูรณาการทุกทรัพยากรและศักยภาพในพื้นที่เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ในท้องที่ และส่งต่อประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว นำมาสู่คุณภาพชีวิต รายได้ของคนในพื้นที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายภาคการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ โดยยึดหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน ทั้งการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (Economics Sustainability) ด้านสังคม (Social Sustainability) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ผมชื่นชมและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดการขยายผลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้กับคนพื้นที่แก่งกระจานและเพชรบุรี และสร้างโอกาสในพื้นให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีการนำเสนอสินค้าและบริการในแก่งกระจาน Camping Market ตลาดกางเต็นท์แห่งนี้”

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของแก่งกระจาน Camping Market เทศกาล โอ-มา-กะ-เสพ คือ การนำวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลมาประกอบอาหาร (Chef to Table) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคและการขนส่งที่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นตามแนวคิด กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และแบ่งปันสิ่งดี ๆ (Happy Model) โดยเชฟเปอร์โยต์-กิจณรงค์ จันทร์ปลูก จากร้านรัญจวนใจ ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารทั้งอาหารคาวและหวาน จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสินค้าซึ่งสามารถเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยวันนี้ทุกท่านจะได้ลิ้มลองรสชาติ “สำรับฝากรำพันถึงเพ็ทบุรี” โดยจะมีกิจกรรมทุกวันเสาร์ในเดือน ธ.ค. นี้ และกิจกรรมต่างๆใน แก่งกระจาน Camping Market จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวแก่งกระจานและเพชรบุรี และเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการท่องเที่ยวธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรม และความสร้างสรรค์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)”

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “เพชรบุรีเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอาวไทยที่มี Soft Power มากมาย ทั้งในด้านศักยภาพการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับนานาซาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์การยูเนสโกให้ผืนป่าแก่งกระจานเป็น “มรดกโลก” ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก ทำให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอันดับต้นๆ การจัดโครงการแก่งกระจาน Camping Market ตลาดกางเต็นท์ “โอ-มา-กะ-เสพ” เป็นความร่วมมือของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เพราะการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศ และยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงท้องถิ่นและชุมชน ถือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ และเสน่ห์ของจังหวัดเพชรบุรี”

นางพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด

นางพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด กล่าวว่า “เพ ลา เพลิน เดอะ เจอร์นีย์ เข้ามาเป็นน้องใหม่ในพื้นที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีส่วนให้บริการที่พัก คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าชุมชน และจุดเรียนรู้และเวิร์คช้อปภายในแหล่งของเรา ซึ่งเมื่อได้เข้ามาแล้วก็ได้เห็นว่าเพชรบุรีมีเสน่ห์มาก และของดีมากมายจึงได้แนวคิดในการเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ แก่งกระจาน Camping Market เพื่อเป้นพื้นที่แห่งโอกาส (Opportunity Space) และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยมีกิจกรรมเชื่อมโยงภายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดสรรพื้นที่มากมายหลากหลายโซน ได้แก่ 1. จุดเรียนรู้ และนิทรรศการ 2. โซนตลาด 3. กิจกรรม workshop 4. เวทีกิจกรรม และวัฒนธรรม 5. “โอ มา กะ เสพ” เชฟส์ เทเบิ้ล (Chef’s Table) 6. ศาลาลอยพักคอย ท่ารถเพ ลา เพลิน-พะเนินทุ่ง มาเที่ยวงานลุ้นนั่งรถไปเที่ยวพะเนินทุ่งฟรีในเช้าวันอาทิตย์ที่เราทำโครงการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี และนอกจากนั้นยังมีโครงการที่ส่งเสริมประสบการณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ คือการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ด้วยเวิร์คช้อปแต่ละสัปดาห์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกส่วนสำคัญในการทำโครงการนี้คืออยากส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ลดขยะ ลดการใช้พลาสติก เป็นต้น”

โครงการ แก่งกระจาน Camping Market จะเปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยมีไฮไลท์ประจำสัปดาห์ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 2 ธ.ค. 66 “เทศกาล โอ-มา-กะ-เสพ” Chef’s Table นำเสนอเรื่องวัตถุดิบพื้นถิ่นของดีเพชรบุรี เมือง 3 รส และเมืองอาหารสร้างสรรค์โลกที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 9 ธ.ค. 66 สัปดาห์แห่งความยั่งยืน Journey of Art นำเสนอเส้นทางของศิลปะผ่านการออกแบบของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้สู่ความยั่งยืน Sustainability สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 16 ธ.ค. 66 สยาม สบาย สถาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาสุขภาพ Living & Wellness นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ และสมุนไพรมากมายในจังหวัดเพชรบุรี ออกมาเป็นอาหารเป็นยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมไปถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเพชรบุรี เปิดโรงหมอ Wellness consult ตรวจฟรี ฟังเสวนาและปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดธุรกิจ สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 23 ธ.ค. 66 King Journey ตามรอยพระราชา กับเรื่องราว “เมืองสามวัง” ต้นกำเนิด “ตามรอยพระราชา” สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 30 ธ.ค. 66 Forest Music คอนเสิร์ต Soundscape โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กิจกรรม Music Make Change โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การใช้ดนตรีบำบัด และฟื้นฟูด้านจิตใจกิจกรรมประกวดร้องเพลง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป 10 ทีม

นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ส่งเสริมประสบการณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ คือการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและโครงการแก่งกระจาน Camping market ตลาดกางเต็นท์ คือการประกวดการเพ้นท์เต็นท์ โดยรับสมัครนักเรียนนักศึกษามาแสดงความสามารถ และถ่ายทอดเรื่องราวเพชรบุรีผ่านสีสันและลายเส้นเพื่อรับถ้วยรางวัลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยรางวัลชนะเลิศ: ทีม กล้วย 5 ลูก 1 หวี จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม ตะโหนดศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม ภู่กัณฑ์ จากโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา และ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสุดแท้ จากมหาวิทลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีมจากโรงเรียนบางจานวิทยา ทีม Daisy จากโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ทีมจากโรงเรียนวัดป่าประดู่ และทีมจากโรงเรียนเขาย้อยวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการแก่งกระจาน Camping Market ตลาดกางเต็นท์ได้ทาง Fanpage: Camping Market ตลาดกางเต็นท์ แก่งกระจาน facebook.com/KKCampingMarket และพบกันได้ทุกวันเสาร์ตลอดเดือน ธ.ค. นี้ พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย