LINE MAN และ LINE Pay จับมือ Mastercard ชวนสั่งมื้อนี้ ส่งมื้อดีให้น้อง ในโครงการ FOOD FOR GOOD

LINE MAN และ LINE Pay จับมือ Mastercard
ชวนสั่งมื้อนี้ ส่งมื้อดีให้น้อง ในโครงการ FOOD FOR GOOD

 

LINE MAN และ LINE Pay ร่วมมือกับ Mastercard สมทบ 10 บาทให้กับทุกออร์เดอร์ฟู้ดดีลิเวอรี ส่งมอบแก่โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ส่งมื้อดีให้เด็กไทยได้กินดีมีโภชนาการที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสั่งมื้อนี้ ส่งมื้อดีให้น้อง เพียงสั่งอาหารบน LINE MAN และจ่ายด้วยบัตร Mastercard ผ่าน LINE Pay ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566   

FOOD FOR GOOD คือโครงการภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ทำหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อแก้ปัญหาเรื่องโภชนาการของเด็กไทยโดยเฉพาะ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2557 โครงการ FOOD FOR GOOD และพันธมิตรได้ร่วมกันช่วยดูแลโภชนาการที่ดีให้เด็กไทย 23,790 คน ใน 125 โรงเรียนห่างไกลทั่วประเทศ โดยมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมตามวัย เพื่อมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณประภาพรรณ บรรลุศิลป์ รองผู้อำนวยการโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ภารกิจสำคัญของเราคือเป็นกลไกสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวิธีการดูแลโภชนาการเด็กที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างยั่งยืน

ทางโครงการรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือของ LINE MAN, LINE Pay และ Mastercard ที่ช่วยกันผลักดันให้ผู้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลภาวะโภชนาการเด็กและสร้างความมั่นคงทางอาหารของเด็กไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตในอนาคต

สิ่งที่ FOOD FOR GOOD ทำ คือการทำงานร่วมกับโรงเรียนเพื่อให้เกิดระบบการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง โดยเงินบริจาคที่ได้ในครั้งนี้นอกจากจะนำมาสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบในมื้ออาหารของเด็กๆ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอมากขึ้น

ทางโครงการจะนำไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางโภชนาการและสร้างระบบการจัดการที่ถูกต้องแก่คุณครูและบุคลากรที่จัดเตรียมอาหารให้กับเด็กๆ เพื่อให้การแก้ปัญหาด้านโภชนาการในเด็กได้รับการสานต่อและทำได้จริงอย่างยั่งยืน”

คุณณหทัย ภูพิชญ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ LINE Pay กล่าวว่า “LINE Pay ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลเพย์เมนต์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อรูปแบบการชำระเงินผ่านบัตร Mastercard เข้ากับบริการของ LINE MAN เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยส่งต่อความตั้งใจดีๆ แก่เด็กในโรงเรียนห่างไกล

พวกเราร่วมสมทบ 10 บาทให้กับทุกออร์เดอร์ฟู้ดดีลิเวอรีโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ใช้ เพื่อให้ทุกมื้ออาหารของเด็กๆ ครบ 5 หมู่ถูกหลักโภชนาการ รวมถึงพัฒนาระบบจัดการอาหารภายในโรงเรียนในระยะยาว”

คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “พันธมิตรทุกรายเห็นความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ห่างไกล เราจึงตั้งใจให้ลูกค้าเข้ามาเป็นแนวร่วมเพื่อสังคมได้อย่างสะดวกผ่านการสั่งอาหาร

โดยตั้งเป้าส่งมอบเงินสมทบกว่า 2 ล้านบาท ให้กับโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ นำไปบริหารจัดการเพื่อลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้อย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งตรงกับแนวคิดด้าน ESG ที่ LINE MAN ยึดถือมาโดยตลอด”

สำหรับการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิรุฬห์ โรจนกมลสันต์ รองประธานฝ่ายลูกค้าสถาบันการเงิน บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายภาพ ผู้ใช้สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สั่งมื้อนี้ ส่งมื้อดีให้น้อง ได้ง่ายๆ ทุกการสั่งอาหารบน LINE MAN และจ่ายด้วยบัตร Mastercard ผ่าน LINE Pay เราจะสมทบเงิน 10 บาท มอบให้กับโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเติมเต็มถาดหลุมของเด็กๆ ให้ครบ 5 หมู่ ส่งมื้อดีให้เด็กไทยได้กินดีมีโภชนาการที่เหมาะสม มีแรงกำลังเติบโตตามฝัน ร่วมสั่งมื้อนี้ ส่งมื้อดีให้น้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 31 ธ.ค. 66 นี้