รถไฟฟ้าสายสีเหลือง จัดกิจกรรม ‘เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก’ แทนคำขอบคุณ

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ไม่หยุดดูแลชุมชน แม้เปิดบริการแล้ว

จัดกิจกรรม ‘เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก’ แทนคำขอบคุณ

 

การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะด้านใดนั้น ต้องมาพร้อมกับการสร้างจิตสำนึกที่ดี ที่เริ่มจากตัวเราเองจนเกิดขึ้นในครอบครัว สู่ชุมชนและประเทศชาติ จิตสำนึกที่ร่วมกันสร้างให้บ้านน่าอยู่ นำมาซึ่งชุมชนน่าอยู่อาศัยและประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

จุดเล็กๆ ที่ทุกคนทำได้เพียงแค่ลงมือทำ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง มุ่งที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนที่ต้องช่วยเหลือ เกื้อกูล และแบ่งปันกัน

จะเห็นได้จากโครงการที่นำสู่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมทักษะความรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืนในโครงการ รฟม.ปั้นอาชีพ สู่ชุมชนที่ทำต่อเนื่องมาถึง 3 ปี สร้างโอกาสและเสริมรายได้ให้กับชุมชนบนเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง รวม 10 พื้นที่

หลังจากส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนแล้ว สิ่งต่อมาที่รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอยากให้เกิดขึ้นคือ การสร้างชุมชนด้วยรัก จาก รฟม. กับคอนเซ็ปต์ “เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก”

กิจกรรมดีๆ ที่ทาง รฟม. มุ่งมั่นและตั้งใจในการปลูกฝังค่านิยมการอยู่ร่วมกันของชุมชน ทุกอย่างเริ่มต้นจากรัก รักบ้าน รักชุมชน ความรักที่ต้องร่วมกันสร้างสิ่งดีเพื่อสิ่งที่เรารัก โดยเชิญชวนให้คนในชุมชนมา “เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก”

ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ และ คุณจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ และ คุณจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ทาง รฟม. ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่แรกที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดบ้าน จัดห้องทำงาน โดยนำหลักพื้นฐานของศาสตร์ฮวงจุ้ยมาปรับใช้ รวมทั้งมอบถังขยะให้กับชุมชนแนะนำวิธีการคัดแยกขยะ ช่วยลดภาระการจัดเก็บขยะ ความมีวินัย และความสะอาดที่จะเกิดขึ้นในบ้าน สู่ชุมชนที่น่าอยู่

นับเป็นกิจกรรมปิดท้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง เพื่อแทนคำขอบคุณ ที่ชาวชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้การสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง จนตอนนี้เปิดให้บริการครบทั้ง 23 สถานี จากสถานีลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566

คุณจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
คุณจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ทางด้าน “จิรฐา วัฒนประดิษฐ์” ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้จัดการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ได้นำทีม รฟม. มอบถังขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน

พร้อมทั้งกล่าวว่า ในวันนี้ รฟม. ตระหนักดีว่า ในช่วงของการก่อสร้างโครงการฯ ชาวชุมชนที่อยู่อาศัยต้องสัญจรผ่านแนวสายทางก่อสร้าง อาจได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่มากบ้างน้อยบ้าง รฟม. ไม่ได้นิ่งดูดาย แต่ได้ลงพื้นที่พบปะรับฟังความเห็นจากประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข บรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด

“ขณะเดียวกัน รฟม. ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กันไป เช่น กิจกรรม “รฟม. ปั้นอาชีพ” ที่เราจัดต่อเนื่องมาทุกปี เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ สร้างรายได้และสร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน หรือในช่วงวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากภัยน้ำท่วม หรือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รฟม. ได้ส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่ชุมชนในแนวสายทางก่อสร้างโครงการฯ มาโดยตลอด”

สำหรับกิจกรรมสร้างชุมชนด้วยรัก จาก รฟม. ในวันนี้ นับได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม มาในแนวคิด “เปลี่ยนบ้านรก เป็นบ้านรัก” หากบ้านน่าอยู่แล้ว ชุมชนก็ย่อมน่าอยู่ไปด้วย กิจกรรมนี้เน้นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดระเบียบการกำจัดขยะรวมไปถึงการทิ้งขยะที่ถูกต้องเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดขยะลดภาระการเก็บขยะ และนำขยะไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างคุ้มค่า เพียงแค่ให้ทุกท่านได้ตระหนัก ก่อนทิ้งขยะและช่วยกันคนละไม้คนละมือย่อมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

ขณะที่ ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ทางเทศบาลสำโรงเหนือขอขอบคุณทาง รฟม. โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง ที่มาจัดอบรมสร้างอาชีพให้กับชาวจ.สมุทรปราการหลายพื้นที่ ตรงกับที่ทางเทศบาลฯ กำลังฟื้นฟูสินค้าโอท็อปในชุมชน รวมทั้งเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย สอดคล้องกับนโยบายหลักในการสร้างพื้นที่สะอาด ทั้งอากาศปลอดฝุ่น พื้นดินปลอดขยะ และน้ำไม่เน่าเสีย คิดว่าโครงการของ รฟม. สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ในส่วนการอบรมการจัดบ้าน โดย อ.หยง-จีธญาดา จินตวง และ อ.แตน-กิตติ์ชนันท์ พยอมยงค์ แนะนำวิธีการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี คือ การจัดบ้านและที่ทำงานให้มีลมเย็นพัดผ่านเหมือนสายน้ำ มีแสงสว่าง สภาพแวดล้อมดี เพื่อส่งเสริมเรื่องการงาน การเงิน และความรัก

อาทิ บริเวณทางเดินรอบบ้านต้องสะอาดโล่ง มีแสงสว่าง ตามหลักฮวงจุ้ยจะทำให้การเจรจาเรื่องการงานราบรื่น มีโอกาสดีๆ เข้ามา ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้ามมีมีด เพราะหลักฮวงจุ้ยหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว และต้องมีแสงสว่าง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังแนะนำเรื่องการจัดการขยะ คัดแยกขยะ เพื่อให้บ้านและชุมชนสะอาดน่าอยู่ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินด้วย

วิชัย พัฒนะคูหา อายุ 69 ปี ชาวต.สำโรงเหนือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมที่ รฟม. จัดดีมาก ได้ความรู้ ผมสนใจเรื่องการจัดการขยะ แต่ละชุมชนสามารถนำไปใช้ได้ รอบๆ ชุมชนก็ช่วยกันดูแล แม้แต่บ้านตัวเองก็จัดระเบียบใหม่ได้

“วันนี้รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลือง สร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว ทำให้ชาวสำโรงและคนพื้นที่จ.สมุทรปราการ เดินทางสะดวกมากขึ้น ผมใช้บริการแล้วสะดวกรวดเร็วมาก ตั้งแต่มี รฟม. ผมว่ากรุงเทพฯ ดีขึ้นเยอะในด้านการคมนาคม ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวก็ชื่นชม” วิชัย กล่าว

ด้าน ฌานิญญา ปล้องทอง อายุ 53 ปี ชาวต.สำโรงเหนือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ชื่นชอบกิจกรรมในวันนี้มาก ได้ประโยชน์มาก สนใจเรื่องการแต่งบ้านและที่ทำงานให้ถูกหลักฮวงจุ้ย จะนำไปแก้ไขปรับใหม่ในส่วนที่มีปัญหา

“ตอนนี้รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เปิดให้บริการแล้ว ทำให้ชาวสำโรงเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ไม่ต้องทนกับรถติดบนท้องถนน ดิฉันใช้บริการแล้ว เดินทางจากสำโรงไปลาดพร้าว ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง รวดเร็วขึ้นสะดวกสบายมาก” ฌานิญญา กล่าว

สุวิทย์ น้อยจันทร์ อายุ 60 ปี ชาวชุมชนคลองลาดพร้าวภาวนา เขตจตุจักร กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ย การจัดบ้านและที่ทำงาน ได้ประโยชน์มาก สามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยได้เอามาจัดบ้านให้สะอาด การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

“ตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ที่เห็นชัดเจนคือรถบนท้องถนนติดน้อยลง ผมส่งลูกไปโรงเรียนถึงเร็วขึ้น ใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลง” สุวิทย์ กล่าว

ส่วน สายวรุณ มะลิซ้อน อายุ 50 ปี ชาวชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่ กล่าวว่า รฟม. สายสีเหลืองมาจัดอบรมให้กับชาวชุมชนได้ความรู้มาก โดยเฉพาะเรื่องการคัดแยกขยะ การจัดบ้านให้สะอาดถูกสุขลักษณะ หลังอบรมได้นำมาใช้ในการจัดบ้านใหม่ เก็บของที่ไม่ใช้แยกออกมา อันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้ง อันไหนยังพอใช้ได้ก็นำมาซ่อมแซมและกลับมาใช้ต่อ ตอนนี้สามีชมว่าบ้านสะอาดขึ้น หยิบของใช้ง่ายขึ้น

“ขอบคุณรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บบ้านให้สะอาด รวมทั้งการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย และเลี้ยงอาหารว่างชาวชุมชนด้วย” สายวรุณ กล่าว

สายวรุณ กล่าวด้วยว่า หลังจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการ มีโอกาสใช้บริการเป็นประจำ สะดวกรวดเร็วมาก จากบ้านพักนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปพระโขนงใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที จากเดิมขับรถยนต์ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง

ถึงแม้การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ เปิดให้บริการครบทุกสถานีแล้ว แต่การดูแลและการมีส่วนร่วมในชุมชนยังไม่จบสิ้น การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างเช่นสโลแกนที่ว่า รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง คือสิ่งที่รฟม. มุ่งมั่นและทำมาตลอด